Przejdź do treści głównej

Do: Nadleśnictwo Supraśl, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

ZACHOWAJMY DĘBINĘ K.LIPINY W PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Dębina koło Lipiny, urokliwej wsi leżącej w gminie Sokółka, to jeden z ostatnich tak starych fragmentów lasu dębowego w Puszczy Knyszyńskiej. Unikalne są zwłaszcza rozłożyste drzewa w wieku 115 - 185 lat o pomnikowych rozmiarach, które rosną na skraju lasu.

Mieszkańcy twierdzą, że las ten stanowi istotny element ich tożsamości kulturowej, wiąże się z nim wiele wspomnień kilku pokoleń lipinian. W lokalnej tradycji Dębina zapisała się jako miejsce intensywnego wypasu bydła prowadzonego jeszcze pod koniec ubiegłego wieku, skutki długoletniej działalności pasterskiej wciąż są widoczne, las ma dość luźny charakter. Ponadto zbierano tam także chrust przeznaczany na opał, nadal to teren udanych grzybobrań. Stare dęby to często drzewa dziuplaste, biocenotyczne, porośnięte są chronionymi mszakami, charakteryzującymi stare lasy. Ponadto starodrzew znajduje się w obrębie chronionego siedliska grądowego, które ma w tym miejscu naturalny charakter.

Rozległa część Dębiny została już wycięta. Pozostałość starych dębów ma być wycięta w latach 2022-2025.

Dlatego postulujemy o:
- modyfikację prac leśnych przewidzianych w Dębinie tak, by oszczędzić starodrzew dębowo-grabowo-sosnowy.
- ustanowienie na terenie gminy Szudziałowo, w nadleśnictwie Supraśl, w wydzieleniach leśnych: 25c, 25d, 25f, 20b, 31a i 32b lasów chronionych o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej (High Conservation Value Forests) HCVF 6 w oparciu o „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce”.

Objęcie Dębiny statusem HCVF 6 nie wyklucza i nie stoi w sprzeczności z innymi formami ochrony i użytkowania. Status HCVF 6 będzie natomiast gwarancją gospodarowania zrównoważonego, ponieważ da okolicznym mieszkańcom i organizacjom pozarządowym możliwość konsultowania prac leśnych planowanych w Dębinie, podkreśli jej wartość przyrodniczą, a także stanie się magnesem do odwiedzenia tego miejsca przez mieszkańców Sokólszczyzny i turystów.

Fragment lasu o tak unikalnym charakterze zasługuje na zachowanie nie tylko ze względu na ochronę walorów przyrodniczych czy krajobrazowych okolic Lipiny. Pozwoli
przede wszystkim na utrzymanie ciągłości tożsamości historycznej i kulturowej lokalnej wspólnoty. A z racji swego niewątpliwego uroku ma szansę także stać się wizytówką gminy Szudziałowo i gminy Sokółka oraz miejscem edukacji przyrodniczej, profilaktyki zdrowotnej i rekreacji.

Inicjatywa SupraśLAS
oraz niżej podpisani mieszkańcy Powiatu Sokólskiego i Podlasia oraz wszyscy miłośnicy Puszczy Knyszyńskiej, lasów i przyrody.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Takich lasów i tak starych drzew jest już coraz mniej. Nie musicie jechać do Białowieży, by zobaczyć stary, dębowy las. Jest taki w okolicy Sokółki, niestety ma być wycięty. Zróbmy wszystko by go ocalić.

Lipina, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2022-03-29 18:23:04 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2022-02-06 14:35:16 +0100

Zebrano 500 podpisów

2022-02-03 16:39:32 +0100

Zebrano 100 podpisów

2022-02-03 09:56:58 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-02-03 08:11:26 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-02-02 23:46:16 +0100

Zebrano 10 podpisów