Przejdź do treści głównej

Do: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski

3200 drzew do wycinki na Woli - żądamy społecznego audytu planowanych działań!

3200 drzew do wycinki na Woli - żądamy społecznego audytu planowanych działań!

Żądamy upublicznienia szczegółowego planu wycinek i zaangażowania strony społecznej w audyt niezbędności i adekwatności skali działań planowanych przez PKP PLK na Woli.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Zaniepokojeni doniesieniami medialnymi i sygnałami płynącymi z Urzędu Dzielnicy Wola wzywamy władze miasta oraz PKP PLK do upublicznienia szczegółowego planu działań związanego z remontem Dworca Zachodniego - w szczególności dotyczącego wycinek planowanych na terenach Woli.

Według informacji od Burmistrza Dzielnicy Wola, PKP planuje wyciąć 3200 drzew i około hektar krzewów uzasadniając je planowanym remontem Dworca Zachodniego. Jednocześnie z informacji podanych przez Burmistrza wynika, że większość wycinek nie wiąże się bezpośrednio z modernizacją stacji, a z budową placu magazynowego. Część wycinek zlokalizowana jest w rejonie Fortu Odolany i również nie jest w opinii strony społecznej konieczna do realizacji inwestycji.

Uważamy, że Warszawy nie stać na pozbycie się lekką ręką tak istotnego zasobu, jakim są tereny zieleni nieformalnej znajdujące się na terenach PKP. Te drzewa i krzewy przyczyniają się do oczyszczania powietrza w okolicy silnie uprzemysłowionej, niwelują efekt miejskiej wyspy ciepła, retencjonują wodę oraz stanowią schronienie dla wielu gatunków zwierząt. Zakres wycinek powinien zostać szczegółowo przeanalizowany i przedyskutowany z mieszkańcami oraz władzami miasta.

Na terenie, który PKP PLK planuje przeznaczyć na plac manewrowo-magazynowy znajdują się również zabytkowe Wolskie Pięciochatki, których stan już dziś jest daleki od akceptowalnego. Planowane wycinki zlikwidują praktycznie całą zieloną otulinę Pięciochatek, zmieniając zupełnie zaciszny charakter tego miejsca. Jednocześnie zlokalizowanie zaplecza inwestycji w bezpośredniej odległości zabytku najpewniej spowoduje zniszczenie fragmentu wolskiej historii.

Jednocześnie przypominamy, że Odolany wciąż czekają na uchwalany już prawie 22 lata Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Bez uchwalenia MPZP miasto nie ma żadnej kontroli nad inwestycjami, które pojawią się na Odolanach Południowych. W związku z tym mieszkańcy obawiają się zabudowania każdego wolnego skrawka przestrzeni blokami mieszkalnymi bez zabezpieczenia terenów pod usługi publiczne i zieleń, jak to miało miejsce w przypadku północnej części Odolan.

Petycję popierają:
Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze
Stowarzyszenie Kamień i co
Razem Warszawa

Warsaw, Poland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-08-26 21:18:27 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-08-20 12:45:20 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-08-18 08:02:19 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-08-13 21:52:49 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-08-11 22:41:49 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-08-10 18:16:54 +0200

Zebrano 10 podpisów