Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek

Animal Patrol dla Szczecina!

Apelujemy o powołanie w ramach struktur Straży Miejskiej jednostki Animal Patrol, której zadaniem byłoby całodobowe podejmowanie działań mających zapewnić szybką i skuteczną pomoc zwierzętom w potrzebie.

Pełna treść petycji dostępna jest na stronie www.animalpatrol-szczecin.pl

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni miastem w kraju, które wciąż zwiększa powierzchnię terenów zurbanizowanych, anektując kolejne tereny otwarte będące siedliskami dzikich zwierząt lub miejscami ich żerowania. Zagęszcza się sieć dróg co naraża coraz więcej zwierząt na kolizje z pojazdami. Jednocześnie, miasto posiada największe w Polsce lasy miejskie, trzynaście uroczysk leśnych, a także mniejsze, rozproszone tereny leśne. W obrębie oraz w najbliższym sąsiedztwie miasta znajdują się nie tylko lasy, ale także duża sieć wodna oraz obszary podmokłe i zabagnione. Te warunki w oczywisty sposób wpływają na liczbę zwierząt, które z różnych powodów trafiają na teren miasta i wymagają interwencji oraz opieki.

Obecny system reagowania i niesienia pomocy jest rozproszony, realizowany głównie przez fundacje, stowarzyszenia czy osoby prywatne. Organizacje alarmują, że interwencji jest bardzo dużo i zdecydowanie przydałoby się wsparcie choćby w zakresie podejmowania interwencji. To w instytucji takiej jak Animal Patrol dostrzegamy rozwiązanie.

Animal Patrol byłby organizacją pierwszego kontaktu. W innych miastach jednostki takie zajmują się między innymi zgłoszeniami dotyczącymi zwierząt błąkających się bez opieki, ratowaniem zwierząt poszkodowanych w wypadkach, przeprowadzaniem kontroli dobrostanu zwierząt, zajmują się też interwencjami związanymi z zaniedbywaniem i znęcaniem się nad zwierzętami. Są to jednostki dysponujące odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji interwencji z udziałem zwierząt.

Animal Patrol, jako sekcja Straży Miejskiej został powołany już w takich miastach jak Warszawa, Łódź, Gdańsk czy Wrocław. Jest to model rekomendowany przez Najwyższą Izbę Kontroli i ma szerokie poparcie społeczne.

Apelujemy do Prezydenta Krzystka o pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji i przystąpienie do szerokich konsultacji w celu powołania jednostki Animal Patrol.

Szczecin, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2022-10-13 19:14:10 +0200

Zebrano 500 podpisów

2022-10-07 13:48:42 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-10-06 13:03:51 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-10-06 10:11:44 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-10-06 08:07:14 +0200

Zebrano 10 podpisów