Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Wrocławia, Jacek Sutryk

Apel rodziców o odwołanie dyrektor ZSP nr 15 we Wrocławiu

W związku ze złą sytuacją panującą w Szkole Podstawowej nr 25 i ZSP nr 15 chcielibyśmy przedstawić stanowisko w sprawie dla nas, rodziców, najważniejszej, bo dotyczącej edukacji i bezpieczeństwa naszych dzieci. Stanowczo popieramy działania Rady Pedagogicznej ZSP nr 15 w kierunku odwołania obecnej Pani Dyrektor Jolanty Dołęgowskiej w ZSP nr 15 we Wrocławiu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

1. Działania, zdarzenia i zachowanie Pani Dyrektor godzą w prawa i dobro naszych dzieci. Na polecenie Pani Dyrektor ograniczona jest swoboda poruszania się dzieci po terenie Szkoły (zakaz korzystania z biblioteki, zakaz korzystania z toalet w czasie lekcji, pierwsze klasy mają całkowity zakaz poruszania się po szkole, dzieci są wpuszczane do szkoły o określonej godzinie – jeśli przyjdą np. 10 min wcześniej wówczas stoją przed Szkołą bez względu na pogodę, dzieci nie mogą nawet na prośbę i za zgodą rodziców same wyjść ze świetlicy, co przedłuża znacznie moment wyjścia ze szkoły).
2. Nieścisłości w zarządzaniu finansami klasowymi oraz szkolnymi. Konieczność wpłaty zebranych pieniędzy przeznaczonych np. na transport podczas wycieczki szkolnej na konto szkoły.
3. Problemy z zarządzaniem infrastrukturą np. brak ciepłej wody, mydła i papieru toaletowego, pomimo licznych zgłoszeń i naszych próśb.
4. Praktycznie całkowity brak kontaktu z Panią Dyrektor i bardzo utrudniany przez Panią Dyrektor kontakt z nauczycielami (umówienie się na spotkanie z Panią Dyrektor jest praktycznie niemożliwe, nie tylko w czasach pandemii Sars-Cov2).
5. Niejasne reguły przyznawania zgody na prowadzenie zajęć na terenie Szkoły przez firmy zewnętrzne.
6. Nauczyciele naszych dzieci są zastraszani, poddawani szantażowi emocjonalnemu, pracują w permanentnym stresie, co nie może nie pozostać bez wpływu na dzieci.
7. Świetlica jest w tej chwili bez kierownika (po rezygnacji z funkcji dotychczasowego) – niepełna opieka nad dziećmi.
8. Ze względu na działania Pani Dyrektor pedagodzy są na przedłużających się zwolnieniach – zastępstwa są prowadzone przez nauczycieli, którzy nie specjalizują się w danej dziedzinie.
9. Panująca w szkole atmosfera strachu wpływa bezpośrednio na rotację wśród nauczycieli, zwolnienia z pracy, nagłe urlopy zdrowotne, a tym samym braki kadrowe. Dzieci w klasach 1-3 miesiącami nie mają wychowawców. Uczniowie w klasach starszych ciągle mają zastępstwa za stale nieobecnych nauczycieli. Godzi to w dobro ucznia.

Ogólnie panująca atmosfera w Szkole związana z zarządzaniem Pani Dyrektor i brak „życia” Szkoły negatywnie wpływają na rozwój społeczny i emocjonalny naszych dzieci. Pomimo faktu, że wielu nauczycieli dużym wysiłkiem próbuje złagodzić skutki tego stanu i zapewnić naszym dzieciom odpowiednie warunki rozwoju i nauczania, to ogólnie panująca sytuacja niepewności jest nieustannie odczuwalna. Niepokojąca rotacja kadry pedagogicznej nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w klasach starszych, powodują nasze niezadowolenie i brak poczucia bezpieczeństwa u naszych dzieci.

Opisane powyżej sytuacje to przykłady z kilku ostatnich lat. Nie widzimy możliwości poprawy panującej sytuacji w Szkole z obecną Panią Dyrektor, dlatego solidaryzujemy się z nauczycielami i popieramy w pełni wniosek Rady Pedagogicznej o odwołanie obecnej Pani Dyrektor. Tym bardziej, że Pani Dołęgowska na radzie pedagogicznej w dniu 15 kwietnia 2021 złożyła deklarację, iż w przypadku wotum nieufności w stosunku do jej osoby, sama zrezygnuje ze stanowiska.

Panie Prezydencie obawiamy się sytuacji, w której 1. września zastaniemy naszą szkołę, jedyną szkołę podstawową na Muchoborze Wielkim z poważnymi brakami w kadrze pedagogicznej. Obawy te wynikają z faktu, iż za odwołaniem Pani Dyrektor opowiedziało się 60 z 84 nauczycieli naszej szkoły.

Do wiadomości:
1. Dyrektor Departamentu Edukacji: Jarosław Delewski
2. Dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych: Ewa Monastyrska
3. Kuratorium Oświaty
4. Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: Bohdan Aniszczyk
5. Rzecznika Praw Obywatelskich
6. Związek Nauczycielstwa Polskiego
7. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
8. Ministerstwo Edukacji i Nauki

Sposób dostarczania

Podpisy doręczymy osobiście. Zamierzamy również zwołać konferencję prasową.

Muchobór Wielki, Wrocław, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2021-06-02 12:56:20 +0200

Zebrano 100 podpisów

2021-06-02 11:29:39 +0200

Zebrano 50 podpisów

2021-06-02 11:06:44 +0200

Zebrano 25 podpisów

2021-06-02 10:41:23 +0200

Zebrano 10 podpisów