Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski

Apel o rezygnację z organizacji Igrzysk Europejskich

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracam się do Pana z apelem o rezygnację z organizacji Igrzysk Europejskich w Krakowie.

Decyzja o organizacji tej imprezy została podjęta bez udziału mieszkańców, choć zaledwie kilka lat temu ponad 70% głosujących w referendum lokalnym opowiedziało się przeciwko organizacji podobnego wydarzenia. Co więcej, została podjęta przed wybuchem epidemii COVID-19, która radykalnie zmienia funkcjonowanie naszego społeczeństwa, struktur politycznych i globalnej gospodarki.

Dostrzegamy dziś szczególnie wyraźnie, jak ważne dla funkcjonowania społeczności lokalnych są usługi publiczne, w tym między innymi ochrona zdrowia, edukacja i instytucje opieki. Niestety, widzimy też, że ich działanie obecnie w zbyt dużym stopniu zależy od poświęcenia pracowników i wsparcia społeczności lokalnych, podczas gdy powinno opierać się przede wszystkim na stabilnym finansowaniu z budżetu państwa i samorządu.

Panie Prezydencie, proszę wykorzystać obecny kryzys do zmiany priorytetów w polityce miejskiej Krakowa. Nasza przyszłość zależy od sprawnych, ogólnodostępnych usług publicznych, a nie jednorazowych, kosztownych imprez, z których większość zysków zgarniają komitety olimpijskie i kilka międzynarodowych korporacji.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Apelujemy do Prezydenta Jacka Majchrowskiego o rezygnację z organizacji Igrzysk Europejskich. Wykorzystajmy obecny kryzys do zmiany priorytetów w polityce miejskiej Krakowa. Nasza przyszłość zależy od sprawnych, ogólnodostępnych usług publicznych, a nie jednorazowych, kosztownych imprez, z których większość zysków zgarniają komitety olimpijskie i kilka międzynarodowych korporacji.
Kraków, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-04-26 09:38:30 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-04-22 15:50:38 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-04-22 13:00:27 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-04-22 12:06:25 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-04-22 11:33:54 +0200

Zebrano 10 podpisów