Przejdź do treści głównej

Do: Społeczeństwo Obywatelskie w Białorusi

Apel Solidarności z Białorusin(k)ami

Apel Solidarności z Białorusin(k)ami

Siostry i Bracia z Białorusi!

Pozwólcie nam, że zwrócimy się do Was jako mieszkanki i mieszkańcy Polski, by przekazać nasze wsparcie w obliczu tego, co się dzieje w Waszym kraju w ostatnich tygodniach. Wychodzicie na „łańcuchy solidarności”, wiedząc o brutalności milicji i OMONu. Władze zatrzymują dziennikarzy, urządzają na nich polowania podczas protestów, żebyśmy nie zobaczyli tego, co u was się dzieje. Ale my widzimy.

Widzimy nieproporcjonalną brutalność funkcjonariuszy w Hancewiczach wobec kilkunastu pokojowych uczestników „łańcucha solidarności”, których podduszają milicjanci. Widzimy walkę ludzi z jednostkami specjalnymi OMONu w Mołodecznie, gdy protestujący próbują odbić wyłapanych, pokojowych manifestantów. Widzimy pakowanie do radiowozów kolejki pod sklepem z symboliką białoruską w Mińsku.

Wiemy, że wychodzicie nie w obronie Babaryki czy Cichanoǔskiego — poruszeni ich zatrzymaniami, wychodzicie w obronie swoich własnych praw. Domagając się wolnych wyborów, bronicie uniwersalnych, podstawowych praw człowieka, w tym prawa do wolności — które dla was i dla nas są wartościami wspólnymi.

Pozwólcie nam, że poza hasłem „Mińsk—Warszawa — wspólna sprawa!” powiemy też: „Żywie Biełaruś!”. To hasło jest dla nas wspólne tak samo, jak wspólnymi są nasi bohaterzy czy wydarzenia: Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz czy Powstanie Styczniowe. Zdobywaliśmy wolność zawsze, gdy byliśmy razem; i razem traciliśmy ją, kiedy przestaliśmy się wspierać.

Ani wy, ani my nie mamy złudzeń co do rządów dyktatorskich. I wy, i my wiemy, że czas najwyższy na zmiany. I wy, i my jesteśmy świadomi, że możemy doprowadzić do tych zmian razem.

Widząc niebezpieczne procesy zachodzące w świecie współczesnym, jesteśmy przekonani, że my, broniąc waszej wolności, bronimy też swojej. Wy zaś, broniąc swojej wolności w Mińsku, Brześciu, Borysowie, Grodnie, Homlu, Nowogródku, Mohylewie, Orszy, Soligorsku, Słonimiu, Reczycy, Witebsku, Wołkowysku i wielu innych miejscowościach — bronicie też nas, bronicie praw człowieka i wartości, które zbudowały współczesny świat, a zwłaszcza współczesną Europę.

Nie pozwólmy ich zniszczyć, obrońmy je razem!

Żywie Biełaruś!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

[List solidarności dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego — wersja białoruska]

Ліст салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі

Сёстры і браты з Беларусі!

Мы, полькі і палякі, хочам звярнуцца да Вас са словамі падтрымкі ў святле таго, што адбываецца ў Вашай краіне ў апошнія тыдні. Вы выходзіце на «ланцугі салідарнасці», ведаючы пра жорсткасць міліцыі і АМАПу. Улады затрымліваюць журналістаў, палююць на іх падчас акцый пратэсту, каб мы не бачылі, што адбываецца ў Вас. Але мы ўсё бачым.

Мы бачым непрапарцыйную жорсткасць міліцыянтаў у Ганцавічах супраць двух дзясяткаў мірных удзельнікаў «ланцугу салідарнасці», якіх душыць міліцыя. Мы бачым людзей, якія змагаюцца са спецназам АМАПу ў Маладзечне, калі пратэстоўцы намагаюцца адбіць злоўленых імі мірных дэманстрантаў. Мы бачым затрыманне ў аўтазакі цэлай чаргі пад крамай беларускай сімволікі ў Менску.

Мы таксама ведаем, што Вы выходзіце не ў абарону Бабарыкі або Ціханоўскага — абураныя іх затрыманнем, Вы выступаеце ў абарону сваіх уласных правоў. Патрабуючы свабодных выбараў, Вы абараняеце асноўныя правы чалавека, у тым ліку права на свабоду, якое з’яўляецца універсальнай каштоўнасцю для Вас і для нас.

Дазвольце ж нам, акрамя лёзунгу «Mińsk—Warszawa — wspólna sprawa!» таксама сказаць: «Жыве Беларусь!». Гэты лёзунг для нас — супольны, таксама, як героі і падзеі: Тадэвуш Касцюшка, Адам Міцкевіч ці Студзеньскае паўстанне. Мы заўсёды былі вольныя, калі былі разам; і разам мы гублялі волю, калі пераставалі падтрымліваць адзін аднаго.

Ні ў Вас, ні ў нас няма ілюзіяў наконт дыктатуры. І Вы, і мы ведаем, што надышоў час зменаў. І Вы, і мы ведаем, што можам стварыць гэтыя змены разам.

Бачачы небяспечныя працэсы, якія адбываюцца ў сучасным свеце, мы перакананыя, што мы, абараняючы Вашу свабоду, абараняем таксама нашу. Вы, абараняючы сваю свабоду ў Менску, Берасці, Барысаве, Гародні, Гомелі, Навагрудку, Магілёве, Оршы, Салігорску, Слоніме, Рэчыцы, Віцебску, Ваўкавыску і шматлікіх іншых месцах — таксама абараняеце нас, Вы абараняеце правы чалавека і каштоўнасці, якія стварылі сучасны свет, асабліва сучасную Эўропу.

Не дамо іх знішчыць, абаронім іх разам!

Жыве Беларусь!

W najbliższą sobotę 27/06 o 12:00 w Warszawie odbędzie się marsz solidarności z Białorusią, zorganizowany przez miejscowych Białorusinów i Białorusinki. W ramach marszu będą pisane listy solidarności z białoruskim społeczeństwem obywatelskim. Podpiszmy razem ten list jako mieszkanki i mieszkańcy Polski!

Podpisy zostaną przekazane do Białorusi za pośrednictwem Białoruskiego Domu w Warszawie.

Nowe informacje

2020-06-27 13:13:17 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-06-26 19:04:02 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-06-26 15:15:21 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-06-26 13:59:53 +0200

Zebrano 10 podpisów