Do: Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska

BANKI SZKŁA I CERAMIKI przy marketach spożywczych

Apelujemy o zmianę ustawodawczą zezwalającą samorządom na samodzielną regulację sposobów zbiórki selektywnej prowadzonej przez markety spożywcze oraz

organizację spójnej sieci BANKÓW SZKŁA i CERAMIKI do prowadzenia prawdziwej zbiórki selektywnej tych odpadów, które są bardzo cennymi surowcami.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Prowadzona dzisiaj w ramach JSSO zbiórka selektywna to nie są prawdziwe frakcje handlowe, lecz frakcje umowne, które mają w sobie duży procent zanieczyszczeń innymi odpadami. Ponadto liczba pojemników nie jest określona właściwie. Trzeba to zmienić.

Jako ruch 369SORTWASTE czyli 369SORTUJODPADY mamy opracowane uniwersalne równanie matematyczne do opisu metody sortowania jako pierwszego etapu recyklingu.