• Nie dla Audioriver w Parku na Zdrowiu. Tak dla Audioriver w Łodzi
  1. Kwestie przyrodnicze Organizacja festiwalu z zapleczem koncertowym (wiele scen), sanitarnym i gastronomicznym oraz miasteczkiem namiotowym w sposób oczywisty wiązać się będzie z dewastacją przyrody w parku. Niepokoi nas również zły wpływ festiwalu na dziko żyjące zwierzęta i te zamknięte w Ogrodzie Zoologicznym. 2. Kwestie historyczne Festiwal ma się odbyć na obszarze o dużym znaczeniu historycznym, w miejscu martyrologii - w okolicach Pomnika Czynu Rewolucyjnego oraz Wzgórza Niepodległości, gdzie leżą szczątki ofiar Rewolucji 1905 roku i walk niepodległościowych. 3. Kwestie obywatelskie, partycypacyjne O lokalizacji komercyjnego festiwalu władze Łodzi decydowały wyłącznie w rozmowach z przedstawicielem organizatora. Dlaczego przed podjęciem decyzji nie uwzględniono głosu mieszkanek i mieszkańców oraz ekspertów od ochrony środowiska?
  7 639 z 8 000 Podpisy
  Utworzył(a) Zielone Serce Zdrowia Picture
 • Nie dla niszczenia Łąk Banioskich w obszarze Natura 2000
  Obszar Natura 2000 w Baniosze jest siedliskiem ptaków, zwierząt i roślinności. Zabudowanie łąk zabierze kolejne tereny do życia dla zwierząt. Zrobimy wszystko aby nie pozwolić na dalsza ekspansję! Budowa na terenie zalewowym to niectylko drenaż okolicznych mokradeł ale zagrożenie dla ludzi i samych budynków. A co jeśli zacznie ich zalewać? Wezwą koparkę aby przekopać rzekę Małą, zniszczyć bobrowe siedliska, przeorać renaturyzujace się torfowiska? Nie zgadzamy się na to.
  1 580 z 2 000 Podpisy
  Utworzył(a) Danuta Mroszczyk
 • BANKI SZKŁA I CERAMIKI przy marketach spożywczych
  Prowadzona dzisiaj w ramach JSSO zbiórka selektywna to nie są prawdziwe frakcje handlowe, lecz frakcje umowne, które mają w sobie duży procent zanieczyszczeń innymi odpadami. Ponadto liczba pojemników nie jest określona właściwie. Trzeba to zmienić. Jako ruch 369SORTWASTE czyli 369SORTUJODPADY mamy opracowane uniwersalne równanie matematyczne do opisu metody sortowania jako pierwszego etapu recyklingu.
  5 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Sylwester Bogusiak
 • Wiadomości o klimacie na równi z pogodą!
  Dotychczas większość tradycyjnych mediów albo ignorowała albo nadal ignoruje zagrożenie, a co gorsza prowadzi działania o charakterze dezinformacji lub nie informuje o zjawisku w sposób adekwatny do zagrożenia. Dlatego w zmianach w Telewizji Publicznej i zapowiedziach budowy nowych standardów widzimy możliwość budowania szerokiego poparcia dla działań wynikających z rekomendacji globalnego, naukowego konsensusu dotyczącego stanu klimatu. Dotychczasowe działania wszystkich rządów zawodzą, jeśli chodzi o formułowanie adekwatnej odpowiedzi na wywołane ludzką działalnością zmiany klimatu, które już w wielu miejscach na świecie sprowadzają katastrofalne skutki. Kolejne raporty różnych organizacji, w tym Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) wskazują, że bez podjęcia pilnych i daleko idących zmian dotyczących wszystkich obszarów działalności człowieka, olbrzymie obszary powierzchni Ziemi w ciągu najbliższych dziesięcioleci mogą stać się niezdatne do życia. Niestety globalne emisje gazów cieplarnianych wciąż rosną, zagrażając przyszłości obecnej cywilizacji i przyczyniając się do tzw. szóstego wymierania gatunków - katastrofy ekologicznej na ogromną skalę, która ma także wpływ na możliwości wyżywienia ludzkości. Wiadomości klimatyczne zaraz po pogodynce!
  3 849 z 4 000 Podpisy