Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski

Bezpieczeństwo na ulicach oraz czyste środowisko w Opolu

Apelujemy o wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów o tonażu powyżej 5,0 ton ulicą Morcinka w Opolu, z wyjątkiem autobusów MZK.

W chwili obecnej ulicą Morcinka, bez uzasadnionej potrzeby, mogą się poruszać praktycznie pojazdy o dowolnym tonażu. Choć istnieje tam zakaz ruchu pojazdów powyżej 12 ton, istnieją wyłączenia od tego zakazu. Wywołuje to niejednokrotnie wstrząsy o dużym nasileniu niszczące ulicę i obiekty przy niej posadowione, powoduje zanieczyszczenie środowiska oraz zagrożenie bezpieczeństwa ludzi.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wprowadzenie wnioskowanego zakazu przyczyni się do podwyższenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców dzielnicy Grudzice w Opolu.

Równolegle do ulicy Morcinka istnieje Obwodnica Północna Opola, która powstała w celu odciążenia ruchu w mieście. Mogą korzystać z niej pojazdy ciężarowe. Również tę funkcję pełni od bardzo wielu lat ul. Strzelecka oraz ul. Wschodnia. Niestety władze miasta nie biorą tego pod uwagę. Dzielnica Grudzice w Opolu jest od zarania dziejów dzielnicą obejmującą głównie zabudowę jednorodzinną (była to kiedyś wieś). Plan zagospodarowania przestrzennego tej dzielnicy nie przewiduje rozwoju na jej terenie przemysłu ani usług.

Budując lub kupując dom w Grudzicach jego właściciele niejednokrotnie inwestowali cały dorobek swojego życia, aby mieszkać godnie, w spokoju, ciszy i czystym powietrzu.

Opole, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2018-01-18 11:46:48 +0100

Zebrano 10 podpisów