Przejdź do treści głównej

Do: Pan Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego

Chcemy 100% czystej energii na Śląsku

My, niżej podpisani mieszkańcy Śląska, wierzymy, że ten region jest naszym wspólnym domem i naszą przyszłością. Zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności są dla nas wielkim zagrożeniem. Grozi nam apokalipsa. Domagamy się podjęcia zdecydowanych i odpowiednich kroków w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Człowiek ponosi ogromną odpowiedzialność za wywoływanie zmian klimatu. Nasz wspólny dom - Ziemia stoi na skraju katastrofy. Bez radykalnych zmian modeli polityki energetycznej niszczące zmiany klimatu mogą okazać się nieodwracalne. Pragnąc poradzić sobie z kryzysem klimatycznym, musimy zaprzestać spalania paliw kopalnych. Tym bardziej, że istnieją technologie, które przysporzą nam ogromnych korzyści ekologicznych, ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych.

Organizacja Szczytu Klimatycznego w Katowicach zobowiązuje do podjęcia jeszcze większego zaangażowania w proces klimatyczny. Dlatego domagamy się opracowania regionalnej polityki klimatyczno-energetycznej – opartej na oszczędzaniu energii, efektywności energetycznej i energii odnawialnej.

Jedynie spójna, długoterminowa i odpowiedzialna strategia jest sposobem, aby mieszkańcy województwa śląskiego byli zdrowi i żyło im się lepiej.

Tylko działając razem, możemy zakończyć erę paliw kopalnych i ochronić klimat, od którego wszyscy jesteśmy uzależnieni. Mamy prawo do czystej energii.

Województwo śląskie, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2018-09-07 16:18:31 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-09-03 17:50:45 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-08-26 18:41:13 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-08-23 08:37:56 +0200

Zebrano 10 podpisów