Przejdź do treści głównej

Do: Minister Kultury, Prezes TVP

Wiadomości o klimacie na równi z pogodą!

Wraz z przywracaniem niezależności we wszystkich kanałach telewizji publicznej domagamy się, aby czas antenowy przeznaczony na informowanie o zmianach klimatu i ich katastroficznych konsekwencjach dorównywał co najmniej codziennym informacjom o pogodzie.

Symboliczne “paski klimatyczne” - graficzne odzwierciedlenie coraz szybciej wzrastającej średniej temperatury powinny stać się stałym elementem rzetelnych informacji o sytuacji zmian klimatu w Polsce i na świecie.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Dotychczas większość tradycyjnych mediów albo ignorowała albo nadal ignoruje zagrożenie, a co gorsza prowadzi działania o charakterze dezinformacji lub nie informuje o zjawisku w sposób adekwatny do zagrożenia. Dlatego w zmianach w Telewizji Publicznej i zapowiedziach budowy nowych standardów widzimy możliwość budowania szerokiego poparcia dla działań wynikających z rekomendacji globalnego, naukowego konsensusu dotyczącego stanu klimatu.

Dotychczasowe działania wszystkich rządów zawodzą, jeśli chodzi o formułowanie adekwatnej odpowiedzi na wywołane ludzką działalnością zmiany klimatu, które już w wielu miejscach na świecie sprowadzają katastrofalne skutki. Kolejne raporty różnych organizacji, w tym Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) wskazują, że bez podjęcia pilnych i daleko idących zmian dotyczących wszystkich obszarów działalności człowieka, olbrzymie obszary powierzchni Ziemi w ciągu najbliższych dziesięcioleci mogą stać się niezdatne do życia. Niestety globalne emisje gazów cieplarnianych wciąż rosną, zagrażając przyszłości obecnej cywilizacji i przyczyniając się do tzw. szóstego wymierania gatunków - katastrofy ekologicznej na ogromną skalę, która ma także wpływ na możliwości wyżywienia ludzkości.

Wiadomości klimatyczne zaraz po pogodynce!

Sposób dostarczania

Po zebraniu co najmniej tysiąca podpisów przekażę nasz wspólny głos przy okazji zapowiadanych działań nad nową ustawą medialną.

Kategorie

Nowe informacje

2024-01-04 16:07:36 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2023-12-23 08:33:05 +0100

Zebrano 500 podpisów

2023-12-22 14:38:45 +0100

O apelu w świetnym tekście Anity Dmitruczuk informuje Gazeta Wyborcza: https://wyborcza.pl/7,177851,30534688,pierwszy-postulat-do-serwisu-informacyjnego-tvp-wiadomosci.html

2023-12-22 11:10:24 +0100

Zebrano 100 podpisów

2023-12-21 21:42:57 +0100

Zebrano 50 podpisów

2023-12-21 16:33:33 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-12-21 14:41:58 +0100

Zebrano 10 podpisów