Przejdź do treści głównej

Do: Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice

Chcemy przyspieszenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Katowicach

My, mieszkańcy Katowic apelujemy o przyspieszenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Chcemy uchwały Rady Miasta w sprawie:

• Opracowania Lokalnego Programu Osłonowego na lata 2019-2023 dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych

• Dwukrotnego zwiększenia puli związanej z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice.

Stan powietrza w naszym mieście jest zatrważający. Katowickie dzieci wypalają 2500 papierosów rocznie oddychając smogiem. 600 osób rocznie umiera przedwcześnie z powodu smogu. Katowiczanie żyją o 9 miesięcy krócej z powodu smogu.

Z problemem należy się zmierzyć, stawić mu czoło. Pokażmy, że potrafimy współpracować w walce o czyste powietrze. Działajmy na naszą korzyść, wyjdźmy z inicjatywą dla dobra mieszkańców.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

To już nie "przewidywania" czy "prognozy", a faktyczny stan powietrza, którym oddychamy my i nasze dzieci oraz goście, którzy uczestniczą w światowej rangi wydarzeniach.

Prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie pozostawiają złudzeń: w 2018 roku powinniśmy mieć ogłoszone 26 razy alarmy smogowe. Zatrute powietrze powoduje choroby układu oddechowego, krwionośnego, nerwowego i rozrodczego.

Główną przyczyną złej jakości powietrza są domowe piece, w których pali się tanim, najgorszej jakości węglem, plastikiem, zużytymi jednorazowymi pieluchami, skórami, gumami i innymi odpadami. W ten sposób powstaje toksyczna chmura, którą wciągamy w płuca.

Tylko razem możemy zmienić jakość naszego powietrza! Ufamy, że Katowice w najbliższym czasie staną się miastem czystego powietrza!

Sposób dostarczania

W dniu 7 marca br
podczas sesji Rady Miasta Katowice

Katowice, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2019-03-24 16:36:46 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-02-25 21:25:03 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-02-25 19:01:40 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-02-25 11:49:39 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-02-25 08:26:50 +0100

Zebrano 10 podpisów