Przejdź do treści głównej

Do: Przemysław Litwiniuk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego; Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina

Chcemy uchwały antysmogowej dla Lublina

Domagamy się od władz Lublina i Sejmiku Województwa Lubelskiego podjęcia pilnej i skutecznej walki z zanieczyszczeniem powietrza w Lublinie.

W szczególności apelujemy o
1) Przyjęcie przez Sejmik uchwały antysmogowej na podstawie art. 96 Prawa ochrony środowiska dla Lublina i innych miejscowości zagrożonych nadmiernym stężeniem pyłów zawieszonych i innych zanieczyszczeń powietrza.
Uchwała powinna jeszcze przed sezonem grzewczym 2017/2018 zakazać stosowania najbardziej emisyjnych paliw (miałów, mułów i flotokoncentratów węglowych) oraz instalować nowych kotłów nie spełniających wymogów 5 klasy oraz wyznaczyć okresy dopuszczalnej eksploatacji już zainstalowanych kotłów CO, pieców i kominków w przedziale 5-10 lat, zależne od ich emisyjności.

2) Podjęcie przez władze Lublina adekwatnych do zagrożenia działań redukujących niską emisję takich jak:
- znaczące rozwinięcie programu wsparcia dla wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców
- pozyskanie środków na wsparcie mieszkańców w termomodernizacji budynków mieszkalnych, zastosowania ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii oraz przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej
- wprowadzenie skutecznej kontroli wykrywającej przypadki spalania odpadów
- szybkie i skuteczne informowanie o zagrożeniu związanym z poziomem zanieczyszczenia powietrza.
- aktywna edukacja o skutkach i przyczynach zanieczyszczenia powietrza
- zabezpieczenie przed zabudową kanałów napowietrzających miasto poprzez odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Smog zabija! W całej Polsce rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 48 tysięcy osób.
Tegoroczne, powtarzające się epizody smogowe pokazały, że Lublin nie jest wolny od tego zagrożenia. Normy stężenia pyłów zawieszonych bywały przekraczane nawet kilkunastokrotnie. Przekroczenia występują przez kilka miesięcy w roku.
Problem bezpośrednio powiązany jest z niską emisją – spalaniem węgla, drewna i odpadów w gospodarstwach domowych. Świadczy o tym skrajne nasilenie zjawiska w miesiącach zimowych, czyli w sezonie grzewczym.
Wiele osób w Polsce uważa, że spalanie odpadów jest OK. Odpowiednie służby powinny (straż gminna lub miejska) powinny otrzymać od władz specjalne uprawnienia w zakresie kontroli palenisk na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, a władze powinny monitorować ich realizację.
Aby to się stało, potrzebne jest zbudowanie w naszym mieście społeczności, która będzie naciskać w tej sprawie. Pierwszy krok to podpisanie apelu o wprowadzenie najpilniejszych działań. Podobne podjęły już samorządy w różnych miejscach w Polsce.
Władze samorządowe na poziomie województwa mogą przyjmować uchwały antysmogowe, które ograniczają emisję szkodliwych substancji powstające podczas ogrzewania domów. Właśnie taką uchwałę przyjął Sejmik Województwa Małopolskiego. Prace nad uchwałami trwają w woj. śląskim i dolnośląskim. Jednak problem smogu występuje w całym kraju i wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach administracji.
Niezależnie od działań podejmowanych na poziomie państwa i województwa, władze gmin i miast także mogą lepiej chronić swoich mieszkańców przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. Nasze postulaty to niezbędne minimum, aby chronić zdrowie i życie.

Nie daj się truć ani jeden dzień dłużej. Podpisz i udostępnij apel!
Lublin, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2017-01-31 11:51:09 +0100

Zebrano 100 podpisów

2017-01-30 22:50:26 +0100

Zebrano 50 podpisów

2017-01-30 21:27:19 +0100

Zebrano 25 podpisów

2017-01-30 20:38:16 +0100

Zebrano 10 podpisów