Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent m.st. Warszawy, Radni m. st. Warszawy

Ciszej na Saskiej Kępie - nie dla hałasu z klubów nad Wisłą!

Domagamy się co najmniej:

- Przyjęcia, wzorem Gdańska, aktu prawa miejscowego zakazującego naruszania ciszy nocnej po godzinie 22 w określonych miejscach miasta (w tym przede wszystkim na obydwu brzegach Wisły). Chcemy uchwały antyhałasowej!
- Wymuszenia na klubach (po obu stronach Wisły) zastosowania takich rozwiązań technologicznych, aby hałas i dudnienie nie było słyszalne na Saskiej Kępie, w szczególności po godzinie 22, a także skuteczne egzekwowanie tego obowiązku.
- Chcemy by powyższe warunki były zawarte obowiązkowo w każdej umowie zawieranej z najemcami i były egzekwowane, a ich nieprzestrzeganie wiązało się z dotkliwymi karami oraz natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

Dodatkowo, chcemy wiedzieć jakie plany ma miasto wobec terenów nad Wisłą. Jakie projekty przewiduje się na te obszary, aby zagwarantować dostęp do nich dla mieszkańców, jak również wykorzystać potencjał nadwiślańskich przestrzeni rekreacyjnych i turystycznych, z zachowaniem poszanowania dla przyrody i zdrowia mieszkańców. W szczególności, co miasto planuje zrobić z terenem Lunaparku po wygaśnięciu umowy? Czy istnieje jakikolwiek plan rozwoju, który uwzględniałby potrzeby lokalnej społeczności i przyniósłby korzyści dla mieszkańców? Domagamy się zorganizowania konsultacji społecznych w tej sprawie.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni!

My, mieszkańcy Saskiej Kępy, zwracamy się do Państwa z poniższą petycją w sprawie hałasu i innych zakłóceń spowodowanych przez kluby zlokalizowane nad Wisłą. Domagamy się poszanowania naszego prawa do niezakłóconego wypoczynku i usunięcia źródeł ogromnych uciążliwości, z którymi zmagamy się na Saskiej Kępie co lato. Dudnienie rozpoczynające się często wieczorem w czwartek, a kończące się czasami w poniedziałek nad ranem, uniemożliwia nam normalne korzystanie z naszych mieszkań i domów. Zamykanie okien nie jest w stanie ochronić nas przed drganiami (wibracjami) nie pozwalającymi przespać przynajmniej jednej pełnej nocy między czwartkiem, a poniedziałkiem. Jesteśmy wyczerpani psychicznie i fizycznie. Rozpoczęcie sezonu letniego oznacza dla nas niemożność normalnego odpoczynku, będącego podstawową potrzebą człowieka. Policja i Straż Miejska boją się wystawiać mandaty osobom odpowiedzialnym za hałas, mimo że hałas nocą stanowi wykroczenie z art. 51 kodeksu wykroczeń i żadne zezwolenia na prowadzenie jakiejkolwiek działalności nie mogą uchylać mocy obowiązującej tego przepisu. Podczas gdy mecze Wimbledonu są przerywane o godzinie 23, aby nie zakłócać ciszy nocnej mieszkańców Londynu, warszawskie nadwiślańskie kluby zaczynają o tej porze imprezy.

Wnioskodawcy:
Zuzanna Radzka,
Monika Gołaszewska,
Piotr Sosna,
Mateusz Stankiewicz,
Robert Migas-Mazur,
Aleksandra Lelito
Saska Kępa, Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2023-09-15 16:35:57 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-08-08 11:32:51 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-08-04 13:36:44 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-07-30 18:40:57 +0200

Zebrano 10 podpisów