Przejdź do treści głównej

Do: Rada Powiatu Leskiego

Czas, żeby Lesko nareszcie przestało być strefą wolną od LGBT!

Jako aktywiści i aktywistki z grupy LGBT+ Activist Sanok oraz wszystkie osoby, którym leży na sercu dobrostan, bezpieczeństwo i przyszłość osób LGBT+ (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, queerowych, interpłciowych i aseksualnych) na Podkarpaciu chcemy zabrać głos w kwestii przyjętej 26 kwietnia 2019 roku uchwały w sprawie „powstrzymania ideologii LGBT w powiecie leskim”.

Osoby LGBT+ żyją wszędzie, w całej Polsce, niezależnie od przyjmowanych przeciwko nim uchwał i deklaracji. Badania pokazują, że w każdym społeczeństwie stanowią między 5 a 10% ogółu. Osoby LGBT+ mieszkają zatem także i w Lesku, niewykluczone, że obok Was. Pracują z Wami, chodzą do szkoły, spotykacie się w sklepie. Możliwe, że są członkiniami i członkami rodzin radnych, którzy w 2019 roku zagłosowali za uchwałą wykluczającą ich z lokalnych wspólnot i pokazującą, że nie ma dla nich miejsca w Lesku.

Mówimy głośne NIE dyskryminacji i publicznie chcemy zadać radnym oraz staroście kilka pytań:

1. Jak wyglądała do tej pory i jak ma wyglądać w przyszłości realizacja tej uchwały? Na jakich podstawach prawnych się opiera?
2. Czy są Państwo świadomi jak w historii kończyło się tworzenie miejsc wolnych od jakichkolwiek grup obywateli, np. Żydów? Czy są Państwo gotowi wziąć odpowiedzialność za ewentualne akty przemocy wobec osób nieheteronormatywnych na terenie Leska?
3. Czy śledzili Państwo działania Rzecznika Praw Obywatelskich, który skierował do pięciu wojewódzkich sądów administracyjnych skargi na uchwały rad gmin dotyczące przeciwdziałania „ideologii LGBT”? Cztery spośród tych uchwał (Lipinki, Klwów, Istebna, Serniki) są już uchylone dzięki tym skargom. Czy są Państwo świadomi, że leska uchwała może także znaleźć swój finał w sądzie?
4. Czy zdają sobie Państwo sprawę, że uchwały te są dyskryminacyjne i naruszają unijne polityki horyzontalne, więc mogą być powodem do zablokowania wpływu funduszy unijnych? Czy wezmą Państwo odpowiedzialność za brak unijnego dofinansowania na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje?
5. Czy wiedzą Państwo, że z badania Kampanii Przeciw Homofobii, Stowarzyszenia Lambda Warszawa i Fundacji Trans-Fuzja dowiadujemy się, że nawet 70% młodzieży LGBT+ ma myśli samobójcze z powodu doświadczanej dyskryminacji, a osoby, które żyją w tzw. strefach wolnych od LGBT mają myśli samobójcze jeszcze częściej?

Uważamy, że przyjęcie tej uchwały podczas sesji Rady Powiatu w Lesku 26 kwietnia 2019 r. było nie tylko bezsensowne i niepotrzebne, ale przede wszystkim stanowiło podłe łamanie praw człowieka, co należy wreszcie zakończyć.

Domagamy się równego traktowania nas i naszych przyjaciół z Leska. Nie zgadzamy się na traktowanie naszych sąsiadów, jak mieszkanek i mieszkańców drugiej kategorii. Polska musi być wolna od nienawiści – wolna od uchwał skierowanych przeciwko osobom LGBTQIA!

Apel został zapoczątkowany przez osoby należące do grupy LGBT+ Activist Sanok:
Wioleta Fedorus
Dominika Koczeń
Jakub Gawron
Bernard Balzano
Aleksandra Rydosz
Wiktoria Aleksandra Barańska
Zdjęcie w tle wykonała Aleksandra Rydosz podczas I Marszu Równości w Sanoku.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Każda osoba zasługuje na to, żeby czuć się bezpieczna i mile widziana w swoim miejscu zamieszkania. Nie inaczej jest z osobami LGBT+ żyjącymi na terenie Leska. Czas nareszcie skończyć z uchwałami, które je wykluczają!

38-600 Lesko, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2023-02-07 23:16:09 +0100

Zebrano 100 podpisów

2023-02-06 09:33:56 +0100

Zebrano 50 podpisów

2023-02-05 21:33:32 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-02-05 20:31:54 +0100

Zebrano 10 podpisów