Do: Mieszkańcy Wilanowa

Czy na skrzyżowaniu Vogla/Przyczółkowa?Branickiego powinien być tunel?

Czy na skrzyżowaniu Vogla/Przyczółkowa?Branickiego powinien być tunel?

Apelujemy o zaprojektowanie bezkolizyjnego wyjazdu z Zawad i połączenia tunelem ul. Vogla i Branickiego.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Ponieważ skrzyżowanie to stanie się jednym z najbardziej zatłoczonych w dzielnicy w momencie wybudowania POW, a także będzie generować ogromne ilości spalin z samochodów stojących w korku.

02-972 Warszawa,  Wilanów, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL