Przejdź do treści głównej

Do: Premier Beata Szydło

Demaskujemy smog - nowe regulacje potrzebne!

Kampania została zakończona. Podpisy doręczone do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękujemy za Wasze głosy!

Szanowna Pani Premier,

Polska, jako jeden z najbardziej zanieczyszczonych pod względem jakości powietrza krajów Unii Europejskiej, nadal dopuszcza do spalania najgorszego rodzaju paliwa w domowych instalacjach, a także utrzymuje najwyższe poziomy alarmowania o stężeniu pyłu zawieszonego PM10 w całej Europie sięgające 300 µg/m3. Oznacza to, że dopiero gdy stężenie zanieczyszczeń w atmosferze jest tak duże, że jednoznacznie zagraża naszemu zdrowiu, władze wprowadzają działania zaradcze. To zdecydowanie za późno!

W związku z powyższym, apelujemy do Pani Premier o zarekomendowanie właściwym Ministrom: Środowiska (Janowi Szyszce), Energii (Krzysztofowi Tchórzewskiemu) oraz Rozwoju i Finansów (Mateuszowi Morawieckiemu) następujących postulatów:

1) obniżenie poziomu alarmowania o stężeniu pyłu PM10 do 100 µg/m3 oraz poziomu informowania do 80 µg/m3, ponieważ mieszkańcy Polski mają prawo do rzetelnej informacji o jakości powietrza i do ochrony swojego zdrowia;

2) jak najszybsze wprowadzenie wymagań dla kotłów na paliwa stałe i wymagań jakościowych dla tych paliw, ze względu na to, że spalanie paliw niskiej jakości w wysokoemisyjnych kotłach (tzw. kopciuchach) stanowi główne źródło niskiej emisji odpowiedzialnej za złą jakość powietrza w Polsce.

Mamy nadzieję, że nasz głos pozytywnie zostanie przyjęty przez Panią Premier i przyniesie odpowiednie zmiany legislacyjne jeszcze przed kolejnym okresem grzewczym w bieżącym roku.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Norma dobowa dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu dla Unii Europejskiej to 50 µg/m3. Natomiast poziom alarmowania dla tego pyłu w Polsce wynosi 300 µg/m3. To oznacza, że musi ona być przekroczona pięciokrotnie, żeby władze i samorządy podejmowały działania zmierzające do redukcji szkodliwych substancji w powietrzu. Dla porównania we Francji alarm ogłasza się przy poziomie 80 µg/m3.

Poziom alarmowania to poziom substancji w powietrzu, którego nawet krótkotrwałe przekroczenie, może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi. Dlatego tak ważne jest, żeby procedury były wdrażane zanim nasze życie będzie zagrożone.

Zanieczyszczenie powietrza prowadzi do ok. 50 tys. przedwczesnych zgonów rocznie tylko w naszym kraju oraz zachorowań i rozwoju chorób takich jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), rak płuca, astma, alergie, zapalenie oskrzeli, zawał serca, udar, przedwczesny poród, a nawet choroba Alzheimera czy depresja. Oznacza to, że Polacy pilnie potrzebują wprowadzenia stanowczych regulacji, które zmniejszyłyby zagrożenie wynikające z wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Biorąc pod uwagę dobro mieszkańców naszego kraju, Państwo Polskie powinno dążyć do wprowadzania regulacji, które doprowadzą w krótkiej perspektywie do polepszenia jakości powietrza i stanu zdrowia ludzi.

Petycja towarzyszy globalnej kampanii Unmask My City, realizowanej w Polsce przez HEAL (Health and Environment Alliance) pod hasłem DEMASKUJEMY SMOG PRZEZ CAŁY ROK. Ma ona przyczynić się do zmiany legislacyjnej prowadzącej do poprawy jakości powietrza w Polsce, a tym samym do ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych obywateli spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.
Kampania wspiera i angażuje środowisko medyczne do podejmowania działań skutkujących zdrowym powietrzem w naszym kraju i eliminacją źródeł zanieczyszczeń.

Więcej o kampanii tutaj:
1/ strona kampanii Unmask My City (Demaskujemy Smog Przez Cały Rok!) www.unmaskmycity.org
2/ informacje o kampanii na stronie HEAL Polska www.healpolska.pl
3/ Zaproszenie na debatę inaugurującą z udziałem ekspertów http://wimc.wum.edu.pl/programme/
4/ Zaproszenie na warsztaty dla lekarzy i studentów http://wimc.wum.edu.pl/programme/
5/ Uwagi HEAL do projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych http://healpolska.pl/aktualnosci/uwagi-heal-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-energii-w-sprawie-wymagan-jakosciowych-dla-paliw-stalych/
6/ Film promujący kampanię w Polsce https://youtu.be/QjgYLJVler4

Partner

Links

Nowe informacje

2017-06-02 19:13:48 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2017-05-16 17:30:25 +0200

Drodzy wspierający,
Od wczoraj nie milkną głosy w sprawie konfliktu ministra Mateusza Morawieckiego z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim w sprawie nowych norm na paliwa stałe, które parlament miał przyjąć jeszcze w tym roku. Ten konflikt może kosztować kolejne tysiące przedwczesnych zgonów.
Konflikt wiąże się z postulatami naszej petycji, z którymi zwrócimy się do Premier Szydło.
Zachęcamy do lektury i prosimy o udostępnianie petycji.

http://healpolska.pl/aktualnosci/konflikt-pomiedzy-ministrami-morawieckim-i-tchorzewskim-moze-kosztowac-nas-kolejne-lata-oddychania-zabojczym-powietrzem/

Dziękujemy!

2017-05-11 20:49:08 +0200

Zebrano 500 podpisów

2017-05-05 20:06:28 +0200

Zebrano 100 podpisów

2017-05-04 17:56:02 +0200

Zebrano 50 podpisów

2017-05-04 11:37:59 +0200

Zebrano 25 podpisów

2017-05-03 23:50:09 +0200

Zebrano 10 podpisów