Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent i Radni Wrocławia

Domagamy się od władz Wrocławia dbałości o tereny zielone i czystość powietrza

Domagamy się od władz Wrocławia dbałości o tereny zielone i czystość powietrza

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni Wrocławia,

prosimy o skuteczne podejmowanie działań na rzecz zachowania obecnych i powstawania nowych terenów zielonych w granicach miasta i na jego obrzeżach. Powstaje szereg nowych osiedli w obrębie których nie ma drzew ani skupisk krzewów. Jest za to coraz więcej samochodów, które zanieczyszczają powietrze i generują choroby i przedwczesne zgony mieszkańców Wrocławia.

Codziennie widzimy, jak wycina się ostatnie stare i piękne drzewa pod budowę budynków, choć można by te piękne okazy przyrody wkomponować w otoczenie bez szkody dla budownictwa. Polepszyłoby to estetykę miasta, stan powietrza i przyrody oraz nasze samopoczucie.

Dlatego kierujemy do Was ten apel - poczujcie się prawdziwymi gospodarzami tego miasta i działajcie dla dobra jego obecnych i przyszłych mieszkańców.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wrocław był kiedyś miastem zieleni. Obecnie to tylko smutne wspomnienie. Drzewa, nawet kilkusetletnie, wycina się pod byle pretekstem, a smog powoli nas zabija. Nie widać troski władz miasta o poprawę tej sytuacji.

Czy rozwój miasta musi być równoznaczny z degeneracją środowiska naturalnego? Czy nie dojrzeliśmy już jako społeczność lokalna do harmonijnego połączenia tych dwóch czynników? Większość Wrocławian chce żyć wygodnie, ale też zdrowo i pięknie. Bez drzew, krzewów i traw nie będzie to możliwe.

Proponowane zmiany mają kosmetyczny charakter. Pieniądz ciągle wygrywa z troską o zdrowie i życie mieszkańców. Trzeba to szybko zmienić, bo zegar tyka i dla wielu z nas zmiany mogą przyjść zbyt późno!

Wrocław, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2018-05-08 12:51:29 +0200

Zebrano 10 podpisów