Przejdź do treści głównej

Do: Zbigniew Ziobro - minister sprawiedliwości

Godne płace za godną pracę w polskich sądach

Ta kampania została zakończona.

Godne płace za godną pracę w polskich sądach

Szanowny Panie Ministrze!

Apelujemy do Pana o interwencję w podległych Panu sądach rejonowych i okręgowych, które – jak wykrył monitoring Instytutu Zamówień Publicznych, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich – w prowadzonych przez siebie przetargach nie gwarantują pracownikom zatrudnionym przy ich realizacji płacy w wysokości co najmniej godzinowej płacy minimalnej, wchodzącej w życie od przyszłego roku.

„Żółte kartki” wysłane zostały m.in. do sądów w Bielsku Podlaskim, Łęczycy i Nysie. Dotyczą one usług sprzątania, ochrony oraz pracy na portierni. Oczekiwana płaca godzinowa osób, wykonujących te usługi waha się między 8,54 zł dla ochroniarzy w Sądzie Rejonowym w Nysie a nawet 5,79 zł za godzinę pracy w ochronie na terenie Sądu Rejonowego w Legnicy.

Liczymy na Pańską skuteczną interwencję oraz na promowanie dobrych praktyk, które wspierać będą innowacyjność zamówień publicznych, promowaną m.in. w rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Instytucje publiczne powinny naszym zdaniem stanowić wzór dla działających na rynku firm prywatnych. Mają one 40% udziału w rynku ochrony i 60% usług sprzątania. Od ich postawy zależą standardy, którymi kierują się później wszyscy poważniejsi gracze w tych branżach.

Dominacja „kryterium niskiej ceny” skutkowała do tej pory m.in. niskimi płacami oraz niestabilnością zatrudnienia we wspomnianych sektorach. W ostatnich latach media pełne były doniesień o ochroniarzach i sprzątaczkach wypracowujących długie nadgodziny w publicznych instytucjach (w tym w sądach), by związać koniec z końcem.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych dała zamawiającym możliwości wykorzystywania narzędzi, służących walce z patologiami na rynku pracy.

Publiczne przetargi nie tylko powinny wspierać płacenie godnej płacy za wykonywaną przez zamawiających pracę, ale również promować stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz zatrudnianie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. długotrwale bezrobotnych czy z niepełnosprawnością).

Pełen spis interwencji, podjętych w sądach przez Fundację CentrumCSR.PL oraz NSZZ „Solidarność:

http://www.monitoringzzp.pl/wraz-z-nszz-solidarnosc-interweniujemy-w-ministerstwie-sprawiedliwosci/

Zdj. Adrian Grycuk na licencji CC BY-SA 3.0 pl

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gmach_Ministerstwa_Sprawiedliwo%C5%9Bci_widziany_z_placu_Na_Rozdro%C5%BCu.JPG)

Nowe informacje

2017-01-27 00:32:03 +0100

Zebrano 25 podpisów

2016-12-19 13:39:31 +0100

Osiągnięto 10 podpisów