Przejdź do treści głównej

Do: obywatelek i obywateli

Jestem nauczycielką - głosuję rozumem i sercem

❗ Jestem nauczycielką i idę na wybory! Głosuję rozumem i sercem.

❗Jestem nauczycielką i nie zgadzam się ani z tymi, którzy chcą wywracać stolik, by zrobić miejsce dla swoich autorytarnych zapędów, ani z tymi, którzy kurczowo trzymają się stołków, bo ich nadrzędnym celem jest utrzymanie władzy za wszelką cenę.

❗ Jestem nauczycielką i chcę zaprosić wszystkich do wspólnego stołu zwanego Polską. Chcę przy nim miejsca dla każdej obywatelki i każdego obywatela. Stół jest symbolem rozmowy, spotkania, włączania i porozumienia. Nie pozwolę go wywrócić ani zawłaszczać!

❗Jestem nauczycielką i chcę przestrzeni wzajemnego zaufania i budowania mostów. Chcę pokoju społecznego, bezpieczeństwa, rozwiązywania problemów i konfliktów na drodze rzeczowej wymiany argumentów i szacunku dla stron sporów.

❗Jestem nauczycielką i upominam się o jakość debaty publicznej - bo słowa mają moc!

❗Jestem nauczycielką i chcę zrównoważonego rozwoju oraz mądrego gospodarowania wszystkimi zasobami naszego kraju.

❗Jestem nauczycielką i chcę najlepszych warunków rozwoju dla moich uczniów i uczennic. Wiem, że edukacja jest kluczem do naszych indywidualnych i wspólnotowych sukcesów.

❗ Jestem nauczycielką i sprzeciwiam się wszelkim radykalizmom, populizmowi, indoktrynacji i wykluczeniom. Sprzeciwiam się niszczeniu więzi społecznych, szczuciu na grupy i na osoby, antagonizowaniu środowisk oraz zawłaszczaniu symboli i wspólnych dóbr.

❗ Jestem nauczycielką i domagam się od wszystkich partii opozycji demokratycznej zaniechania działań prowadzących do osłabiania przyszłych sojuszników.

❗Bądź jak nauczycielka - głosuj rozumem i sercem!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Najbliższe wybory to nasze być albo nie być. Sondaże pokazują różnice w preferencjach wyborczych kobiet i mężczyzn. Czynnikiem, który pomaga Polkom bardziej niż Polakom dostrzegać zróżnicowanie i złożoność świata społecznego, potrzebę empatii i rozwagi w budowaniu bezpiecznej przyszłości, jest edukacja. Polki są po prostu lepiej wykształcone, a przez to bardziej odporne na propagandę PiS i na populizm Konfederacji. A trudno wskazać bardziej sfeminizowany zawód niż nauczycielka.

15 października weź udział w wyborach i głosuj jak my - rozumem i sercem!

Jeśli nasz manifest jest też Twoim głosem, podpisz się.

Nowe informacje

2023-08-20 17:30:05 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-08-20 09:01:56 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-08-19 20:50:26 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-08-19 18:51:15 +0200

Zebrano 10 podpisów