Przejdź do treści głównej

Do: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

Kampania antysmogowa - kontrole palenisk

Kampania antysmogowa - kontrole palenisk

Szanowny Panie Premierze,

apelujemy o podjęcie stanowczych działań w sprawie kontroli palenisk w gminach i mniejszych miejscowościach oraz zwiększenie kar za nielegalne spalanie odpadów czy węgla niespełniającego norm. Obecnie mieszkańcy mniejszych miejscowości nie mają jasnej informacji, gdzie mogą zgłaszać takie gospodarstwa.

Problem jest ogromny, nie tylko w dużych miastach, ale przede wszystkim w mniejszych miasteczkach i wsiach, gdzie stężenia niebezpiecznych pyłów sięgają często 1000% ponad normę. W samym Krakowie często stan powietrza jest zagrażający życiu (takie informacje można przeczytać m.in. w komunikacji miejskiej).

Jeżeli nie zostanie wprowadzony surowy system wysokich kar pieniężnych i skutecznej kontroli jakości spalanych surowców w gospodarstwach domowych, nie będziemy mieli szans na czyste powietrze, a tym samym wciąż będziemy wdychać rakotwórcze pyły.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Ta kampania jest ważna, ponieważ smog to problem nas wszystkich - mieszkańców dużych i małych miast, miasteczek i wsi. Z kominów wydobywają się rakotwórcze substancje, które trafiają do naszych płuc, do płuc naszych dzieci czy kobiet w ciąży. Pokażmy rządzącym, że sprawa smogu jest priorytetowa i że konieczne są natychmiastowe działania!

Warto podpisać się pod tą kampanią, aby zwrócić uwagę władz na to, jak dużo zależy od ich skutecznego działania, a obywatele nie pozostają bierni i mają już dość!

Nowe informacje

2018-03-07 13:57:52 +0100

Zebrano 25 podpisów

2018-03-07 12:01:10 +0100

Zebrano 10 podpisów