Przejdź do treści głównej

Do: Do Rady Ministrów!

Konsultacje z psychologiem dla osób niepełnoletnich bez zgody rodziców

Od dawna w przestrzeni publicznej mówi się o problemie w dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Zdrowie psychiczne w Polsce powoli przestaje być tematem tabu. Niewątpliwy wpływ miała na to pandemia, która szczególnie teraz zbiera swoje żniwo. W ciągu ostatnich 2 lat odsetek samobójstw wśród osób młodych drastycznie wzrósł. W związku z tym chcielibyśmy zaapelować o staranne przyjrzenie się kwestii zdrowia psychicznego oraz konkretne zmiany legislacyjne.

Chcemy zwrócić uwagę na szczególny problem, którym jest obowiązek zgody rodzica na konsultacje z psychologiem oraz interwencje kryzysowe w przypadku osób niepełnoletnich. Takie rozwiązanie obecnie nie spełnia swojej roli, którą jest ochrona i pomoc dzieciom i młodzieży. Wizyta dziecka u psychologa nadal dla wielu rodziców jest powodem do wstydu. Wywołuje w nich poczucie porażki i zawodu. Niska świadomość społeczna uniemożliwia udzielenie dziecku profesjonalnej pomocy oraz okazanie mu pełnego zrozumienia. Wielu osobom takie rozwiązanie może wydawać się sensowne - rodzice chcą przecież chronić swoje dzieci. Większość rodziców faktycznie spełnia swoją rolę w odpowiedni sposób. Niestety jednak dla osób w średnim wieku korzystanie z pomocy psychologa, wciąż jest kontrowersyjnym działaniem związanym bezpośrednio ze stygmatyzacją chorób psychicznych w przeszłości. Kolejnym znaczącym problemem są rodziny przemocowe i dysfunkcyjne. Przemocowy rodzic z reguły ukrywa swoją sytuację rodzinną i nie pozwala dziecku dzielić się z innymi swoimi problemami. Mając to na uwadze, usunięcie wymogu zgody rodzica na konsultacje dziecka z psychologiem wydaje się niezbędne.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Młodzi ludzie w obecnych czasach są wyjątkowo zamknięci w sobie. Wielość bodźców, pandemia, brak specjalistów w szkołach- to tylko niektóre z powodów. Uzyskanie zgody rodzica często zamyka drogę do uzyskania pomocy nie tylko w codziennych sprawach, a przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych. Najbardziej problematyczne bywa to w okresie dorastania, gdy młody człowiek potrzebuje oddzielić się od swoich opiekunów, by odkryć własną tożsamość.

Psycholog również mierzy się z dylematami etycznymi - chciałby udzielić pomocy, ale przyjęcie młodego pacjenta bez wymaganego dokumentu od rodzica wiąże się ze złamaniem prawa. Młodzi ludzie często trafiają do specjalistów po 18 roku życia, gdy ich niewielkie niegdyś problemy zdążyły już się na dobre rozwinąć i wymagają czasem wieloletniej terapii, co oczywiście dodatkowo obciąża system opieki zdrowotnej w kraju. Łatwiej i szybciej rozwiązuje się zaistniały problem wcześniej, niż później, zanim zdąży się stać bardziej złożony.

Z tych względów warto pochylić się nad problemem i pozwolić na zniesienie obowiązkowej zgody rodzica na pomoc psychologiczną dla osób poniżej 18 roku życia. W toku jest opracowywanie ustawy na ten temat, czym zajmują się Parlamentarzyści i Parlamentarzystki z Zespołu Parlamentarnego do spraw Młodzieży oraz z Zespołu Parlamentarnego do spraw Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, Rada Młodzieżowa przy tym Zespole oraz zespół ekspertów. Weźmy pod uwagę fakt, iż ci wszyscy młodzi ludzie, kiedyś przejmą ster Polski, będą tworzyć jej fundamenty jako kolejne pokolenie młodych Polaków. Musimy o nich zadbać już teraz. Nie warto zwlekać.

Links

Nowe informacje

2022-01-19 20:23:46 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2022-01-16 13:30:42 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2022-01-15 08:16:27 +0100

Zebrano 500 podpisów

2022-01-12 16:15:54 +0100

Zebrano 100 podpisów

2022-01-12 10:34:53 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-01-11 21:44:12 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-01-11 19:04:00 +0100

Zebrano 10 podpisów