Przejdź do treści głównej

Do: Posłowie PiS i Kukiz`15 z okręgu lubelskiego

List otwarty z żądaniem wycofania podpisów pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

List otwarty z żądaniem wycofania podpisów pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Posłowie na Sejm RP z okręgu lubelskiego:

Jerzy Bielecki (PiS)
Gabriela Masłowska (PiS)
Artur Soboń (PiS)
Lech Sprawka (PiS)
Krzysztof Szulowski (PiS)
Adam Abramowicz (PiS)
Agata Borowiec (PiS)
Marcin Duszek (PiS)
Jakub Kulesza (Kukiz`15)
Jarosław Sachajko (Kukiz`15)

Szanowny Panie Pośle, Szanowna Pani Posłanko


W ciągu ostatniego roku została otwarta dyskusja na temat prawa aborcyjnego w Polsce. Im dłużej trwa, tym więcej osób opowiada się za liberalizacją obecnej ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

W Sejmie został złożony obywatelski projekt ustawy komitetu Ratujmy Kobiety, liberalizującej prawo do przerywania ciąży. Pod projektem podpisały się setki tysięcy Obywatelek i Obywateli.

W tym właśnie ważnym momencie poseł PiS Bartłomiej Wróblewski wystosował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP prawa do przerwania ciąży w wypadku upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu, który państwo poparli.

Orzeczenie Trybunału, który nie ma umocowania prawnego, ponieważ część jego sędziów zostało wybranych niezgodnie z prawem, uniemożliwi prace nad projektem obywatelskim. To parlamentarzyści powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za decyzje, które zapadną w tej sprawie.

Żądamy wycofania Pana/Pani podpisu pod wnioskiem i umożliwienie debaty podczas procedowania w/w projektu obywatelskiego i głosowania w Sejmie.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie Ratujmy Kobiety. W tym samym czasie poseł PiS B. Wróblewski złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP prawa do przerwania ciąży w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia płodu, poparty przez ponad stu innych posłów.

Przewidywalne w obecnej sytuacji politycznej orzeczenie Trybunału uniemożliwi prace nad projektem ustawy, ponieważ jej część stanie się niezgodna z Konstytucją. Posłowie powinni debatować i głosować podczas prac nad projektem ustawy w Sejmie, przyjąć odpowiedzialność za tworzone przez nich prawo wobec swoich wyborców.

Magdalena Bielska, Ogólnopolski Strajk Kobiet Lublin

List podpisały i podpisali także:

Izabela Sierakowska
Maja Zaborowska
Krzysztof Kamiński
Katarzyna Hołda, artystka
Elwira Borowiec, Strajk Kobiet Puławy
Klaudia Waryszak-Lubaś, Edukacja Antydyskryminacja
Magdalena Luczyn, Lubelska Koalicja na Rzecz Kobiet
Magdalena Tabor, INNA Fundacja
Magdalena Długosz, Razem
Katarzyna Zabratańska, INNA Fundacja
Piotr Trysiński, Razem
Mateusz Roczon, Razem
Małgorzata Bielecka-Hołda, publicystka

Nowe informacje

2017-12-02 13:23:06 +0100

Zebrano 100 podpisów

2017-12-02 11:46:58 +0100

Zebrano 50 podpisów

2017-12-02 10:52:11 +0100

Zebrano 25 podpisów

2017-12-01 22:41:01 +0100

Zebrano 10 podpisów