Przejdź do treści głównej

Do: Pracownicy

Maksymalna i minimalna temperatura w pracy dla wszystkich

Domagamy się określenia w Kodeksie pracy minimalnej i maksymalnej temperatury w miejscu pracy: 18-28 stopni. Z wyłączeniem zawodów strategicznych, jak np. hutnik. Niezbędna jest też skuteczna egzekucja przez PIP powyższego przepisu.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Dotychczasowe regulacje nie działają albo nie są respektowane. W niektórych branżach w ogóle ich nie ma lub jedynie dla np. osób młodocianych. Średnie wartości temperatur z roku na rok się podnoszą, a zakłady pracy, takie jak hale przemysłowe czy biura (albo jak w moim przypadku żurawie wieżowe) nie posiadają urządzeń do obniżania temperatury otoczenia na stanowisku pracy. Z powodu koronawirusa tempo oraz obłożenie pracą, a także godziny jej świadczenia wzrosły, lecz komfort miejsc pracy nie.

Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-08-07 23:08:59 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-08-06 16:49:03 +0200

Zebrano 10 podpisów