Przejdź do treści głównej

Do: Ministra Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej oraz Prezesa rządzącej partii, Jarosława Kaczyńskiego

Manifest „Strajku Młodych Nauczycieli”

Pozostając bez realnej reprezentacji, My, dla których ważna jest kondycja polskiej szkoły, powołujemy do życia “Strajk Młodych Nauczycieli”. Rozczarowani kolejnymi latami rządów, które nie przynoszą realnych zmian jakości polskiej edukacji, pozbawieni złudzeń, postanawiamy wziąć sprawy w swoje ręce. W duchu wiary w moc społeczeństwa obywatelskiego, chcemy realnie wpływać na sytuację polskiego ucznia, jego rodzica i nauczyciela. Tym samym, pozostając całkowicie apolityczni, rozpoczynamy narodową debatę, której efektem będzie wypracowanie w szerokim gronie mapy drogowej dla polskiej oświaty, a następnie jej konsekwentna realizacja. Lata zaniedbań i ignorancji sprawiły, że nasze społeczeństwo straciło wiarę w to, iż polska edukacja nie tylko może gonić za lepszymi wzorcami, ale także wyznaczać wysokie standardy. Polski nauczyciel zaś stracił wiarę w to, iż jego praca będzie szanowana przez społeczeństwo i godnie wynagradzana.

Polskie dziecko zasługuje na szkołę XXI wieku, która pozwoli mu w przyszłości, z odwagą i wiarą we własne umiejętności, współtworzyć nowoczesne społeczeństwo i funkcjonować w globalnej wspólnocie. Niech kończy szkołę jako człowiek wrażliwy i krytycznie myślący, znający obce języki, dobrze przygotowany do zawodu, wyposażony w umiejętności cyfrowe i przydatną wiedzę o świecie. Niech młody Polak wchodzi w dorosłość pewny siebie i pozbawiony kompleksów. I wreszcie - niech ma szansę być dumny i wdzięczny za to, jaką edukację mu umożliwiliśmy.

Polski rodzic zasługuje na szkołę XXI wieku, która gwarantuje faktyczny i wszechstronny rozwój jego dziecka, oferuje kompleksową opiekę i poczucie bezpieczeństwa. Niech bez obaw posyła je do placówki, która dba o rozwój uczniowskich talentów, a w sytuacjach problemowych zapewnia realne wsparcie. Niech wie, że jego rodzicielski głos się liczy, a celem nauczyciela jest jak najlepsze przygotowanie dziecka do życia we współczesnym świecie. Niech będzie pewny, że jest ono w dobrej szkole, otoczone wsparciem odpowiednio przygotowanych do pracy i stale rozwijających się nauczycieli.

Polski nauczyciel zasługuje na szkołę XXI wieku, która pozwoli mu na realizację prawdziwej kariery zawodowej, łączącej poczucie spełniania misji z komfortem godnego życia. Niech wybór tej profesji nigdy już nie będzie synonimem porażki. Niech praca w szkole nie oznacza zgody na niskie zarobki i konieczność pogodzenia się z niskim statusem społecznym oraz krzywdzące stereotypy powielane nieustannie przez media. Nie chcemy, by młody człowiek, odkrywając w sobie pedagogiczne powołanie, musiał wybierać między piękną ideą a zdrowym rozsądkiem.

Domagamy się polskiej szkoły XXI wieku. Moment, w którym rządzący ogłaszają najlepszą od lat kondycję finansów publicznych, jest do tego najbardziej odpowiedni. Podniesienie standardów polskiej edukacji to dziś najpilniejszy patriotyczny obowiązek!
ŻĄDAMY:
1. Realnej ponadpolitycznej debaty, dotyczącej polskiej oświaty i kierunków jej dalszego rozwoju, uwzględniającej kontekst globalny.
2. Faktycznego zadbania o dobro ucznia poprzez m.in.: dostosowanie podstaw programowych do realiów współczesności i możliwości uczniów, ograniczenie liczebności dzieci w klasie, obowiązkową jednozmianowość w szkołach.
3. Realnej zmiany sytuacji polskich nauczycieli, zwłaszcza młodych, poprzez szeroko zakrojone działania społeczne i polityczne, prowadzące do: umocnienia powagi i autorytetu tego zawodu, znaczących podwyżek, umożliwiających nauczycielom wreszcie godne i spokojne życie, opracowania skutecznego systemu doskonalenia i motywowania nauczycieli.
4. Realnego dialogu Ministerstwa Edukacji Narodowej z nauczycielami i rodzicami podczas opracowywania istotnych zmian w systemie oświaty. Środowiska te muszą mieć faktyczny wpływ na ich kształt.
5. Odejścia od lekceważenia w przestrzeni publicznej spraw edukacji, a tym samym uznania oświaty jako priorytetowego obszaru, decydującego o rozwoju Polski, poprzez m.in. systematyczne zwiększanie od 2019 r. % PKB przeznaczanego na edukację.

Dołącz do nas jeśli uważasz, że musimy zmienić system edukacji w Polsce:
https://www.facebook.com/groups/369251236818603/

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Apel jest ważny dla wszystkich obywateli naszego kraju. Edukacja w Polsce zaniedbywana jest przez kolejne rządy, co doprowadza do coraz gorszej jakości kształcenia. Przekłada się i przekładać się będzie jeszcze bardziej na coraz gorsze przygotowanie uczniów do wyzwań, które stoją przed nimi w XXI wieku. Należy zrobić wszystko, aby młodzi ludzie uczyli się efektywniej, szybciej i bardziej innowacyjnie, a szkoła była motorem tych zmian. Nie będzie nim jednak, jeśli jej filar - nauczyciele, będą grupą sfrustrowanych osób, które muszą pogodzić się ze swym niskim statusem społecznym w imię realizowania misji.
Dołącz do nas jeśli uważasz, że musimy zmienić system edukacji w Polsce:
https://www.facebook.com/groups/369251236818603/

Nowe informacje

2017-11-29 21:53:15 +0100

Zebrano 500 podpisów

2017-11-15 22:53:32 +0100

Zebrano 100 podpisów

2017-11-15 21:41:17 +0100

Zebrano 50 podpisów

2017-11-15 21:13:52 +0100

Zebrano 25 podpisów

2017-11-15 20:57:10 +0100

Zebrano 10 podpisów