Przejdź do treści głównej

Do: Andrzej BUŁA Marszałek Urząd Marszałkowski Opole

Nie chcemy smogu w województwie opolskim

Panie Marszałku! Domagamy się od władz Śląska Opolskiego podjęcia pilnej i skutecznej walki ze smogiem!

W szczególności apelujemy o podjęcie następujących działań w walce o zdrowie mieszkanek i mieszkańców:
+ Apelujemy, aby Sejmik Województwa wraz z innymi samorządami pilnie i czynnie przygotował przepisy pozwalające skutecznie walczyć z trującym powietrzem - na wzór Krakowa i Małopolski.
+ Żądamy natychmiastowego powołania zespołu do przygotowania tzw. Uchwały antysmogowej dla województwa opolskiego, a następnie jej wdrożenia. Prawo to jest obecnie jedynym skutecznym orężem w walce ze smogiem.
+ Aktom legislacyjnym powinna towarzyszyć pomoc finansowa na wymianę systemów ogrzewania na nowsze typy. Domagamy się zabezpieczenia odpowiednio wysokich środków finansowych na te cele.
+ Domagamy się zmniejszenia poziomów informowania oraz poziomów alarmowych dla substancji monitorowanych w powietrzu. Domagamy się systemu ostrzegania mieszkańców przed przewidywanymi zanieczyszczeniami powietrza na zasadzie ekoprognoz.
+ Wnioskujemy o lepszą współpracę władz z mediami, o stałe audycje i stałe rubryki poświęcone ekoprognozom oraz o rzetelne informowanie obywatelek i obywateli o stanie powietrza w czasie realnym, przez odpowiednie tablice świetlne w miejscowościach szczególnie narażonych na smog.
+ Domagamy się wdrożenia systemu powiadomień SMS-ami rozsyłanymi poprzez Regionalny System Ostrzegania (zwłaszcza do placówek służby zdrowia, czy do placówek edukacyjnych).
+ Żądamy zwiększenia akcji kontrolnych straży miejskich lub jednostek do kontroli upoważnionych, celem wyeliminowania procederu spalania odpadów i substancji szkodliwych. Domagamy się polepszenia dostępności kanałów interwencyjnych dla obywateli.
+ Oczekujemy programów poprawy jakości powietrza i likwidacji emisji, które przynosiłyby szybkie i wymierne efekty, a nie tylko będącymi obietnicami.

Zatem apelujemy o harmonogramy działań krótkoterminowych na najbliższe 3 lata oraz średnioterminowych na 10 lat.

Potrzebujemy edukacji ekologicznej na tematy ochrony zdrowia i ochrony powietrza. Edukacja ta musi być celowana do określonych grup społecznych, aby przynosiła efekty.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Smog zabija! W całej Polsce rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 48 tysięcy osób. Problem bezpośrednio powiązany jest z niską emisją – spalaniem węgla, drewna i odpadów w gospodarstwach domowych. Świadczy o tym skrajne nasilenie zjawiska w miesiącach zimowych, czyli w sezonie grzewczym. Polska czeka na rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie smogu. Ponad rok temu Komisja Europejska oskarżyła nas o nieprzestrzeganie dyrektywy dotyczącej jakości powietrza.

Obecnie mamy często tak zanieczyszczone powietrze w miejscowościach woj.opolskiego, że wpływa ono negatywnie na zdrowie Polek i Polaków. Niekorzystne warunki atmosferyczne nakładają się na wieloletnie zaniedbania w modernizacji sposobów ogrzewania domów – ciągle legalnie spala się odpady węglowe i nielegalnie - śmieci.

Zanieczyszczenia powietrza są problemem i nie chcemy umierać przedwcześnie z ich powodu.
Smog przynosi szereg dramatycznych skutków zdrowotnych. Niska waga urodzeniowa niemowląt, zatory i wylewy, POChP, alergie, astma, to tylko niektóre ze skutków. Nie bez powodu miasto Opole zajmuje 27 pozycję w rankingu ponad 900 miast polskich z nowotworami, jako przyczyną przedwczesnych śmierci mieszkanek i mieszkańców.

Władze miast i gmin mogą angażować się w szereg innych działań takich jak edukowanie o zagrożeniach czy też dofinansowywanie wymiany palenisk, wprowadzenie zwolnień podatkowych dla gospodarstw, które przeszły na bardziej przyjazne środowisku sposoby ogrzewania czy też inwestowanie w wprowadzenie centralnego ogrzewania w miejscach gdzie jest to możliwe.

Potrzebne jest zbudowanie w naszym województwie społeczności, która będzie naciskać w tej sprawie. Pierwszy krok to podpisanie apelu o wprowadzenie najpilniejszych działań. Podobne podjęły już samorządy w różnych miejscach w Polsce.

Władze samorządowe na poziomie województwa mogą przyjmować uchwały antysmogowe, które ograniczają emisję szkodliwych substancji powstające podczas ogrzewania domów. Właśnie taką uchwałę przyjął Sejmik Województwa Małopolskiego. Prace nad uchwałami trwają w woj. śląskim i dolnośląskim. Jednak problem smogu występuje w całym kraju i wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach administracji.

Niezależnie od działań podejmowanych na poziomie państwa i województwa, władze gmin i miast także mogą lepiej chronić swoich mieszkańców przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. Nasze postulaty to niezbędne minimum, aby chronić zdrowie i życie.

Nie daj się truć ani jeden dzień dłużej. Podpisz i udostępnij apel!

Sposób dostarczania

Podpisy dostarczymy osobiście po konferencji prasowej

opolskie, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2017-03-30 10:25:56 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2017-02-08 11:43:41 +0100

Zebrano 500 podpisów

2017-02-01 22:37:34 +0100

Zebrano 100 podpisów

2017-02-01 12:01:08 +0100

Zebrano 50 podpisów

2017-01-31 22:58:11 +0100

Zebrano 25 podpisów

2017-01-31 21:22:16 +0100

Zebrano 10 podpisów