Przejdź do treści głównej

Do: Pan Antoni Szlagor Burmistrz Miasta Żywiec

Nie chcemy smogu w Żywcu

Domagamy się od władz Żywca podjęcia pilnej i skutecznej walki ze smogiem!

W szczególności apelujemy o podjęcie następujących działań w walce o zdrowie mieszkanek i mieszkańców:

1) Szybkie i skuteczne informowanie o zagrożeniu związanym z poziomem zanieczyszczenia powietrza. Powinno się to odbywać poprzez oficjalne ogłoszenia kierowane do całej społeczności. Szczegółowe informacje powinny być wysyłane do dyrektorów szkół i przedszkoli w celu ochrony dzieci przed narażeniem na smog.

2) Wprowadzenie skutecznej kontroli przez strażników miejskich, gminnych lub policję, czy podejrzany dym nie jest efektem spalania odpadów (co jest w Polsce nielegalne).

3) Naciskanie na szybkie przyjęcie uchwały antysmogowej. Uchwałę podejmuje Sejmik Województwa, jednak głos przedstawicieli gmin w tym zakresie ma duże znaczenie!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Smog zabija! W całej Polsce rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 48 tysięcy osób. Problem bezpośrednio powiązany jest z niską emisją – spalaniem węgla, drewna i odpadów w gospodarstwach domowych. Świadczy o tym skrajne nasilenie zjawiska w miesiącach zimowych, czyli w sezonie grzewczym.

Władze miast i gmin mogą angażować się w szereg innych działań takich jak edukowanie o zagrożeniach czy też dofinansowywanie wymiany palenisk, wprowadzenie zwolnień podatkowych dla gospodarstw, które przeszły na bardziej przyjazne środowisku sposoby ogrzewania czy też inwestowanie w wprowadzenie centralnego ogrzewania w miejscach gdzie jest to możliwe.

Wiele osób w Polsce uważa, że spalanie odpadów jest OK. Odpowiednie służby powinny (straż gminna lub miejska) powinny otrzymać od władz specjalne uprawnienia w zakresie kontroli palenisk na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, a władze powinny monitorować ich realizację.

Aby to się stało, potrzebne jest zbudowanie w naszym mieście społeczności, która będzie naciskać w tej sprawie. Pierwszy krok to podpisanie apelu o wprowadzenie najpilniejszych działań. Podobne podjęły już samorządy w różnych miejscach w Polsce.

Władze samorządowe na poziomie województwa mogą przyjmować uchwały antysmogowe, które ograniczają emisję szkodliwych substancji powstające podczas ogrzewania domów. Właśnie taką uchwałę przyjął Sejmik Województwa Małopolskiego. Prace nad uchwałami trwają w woj. śląskim i dolnośląskim. Jednak problem smogu występuje w całym kraju i wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach administracji.

Niezależnie od działań podejmowanych na poziomie państwa i województwa, władze gmin i miast także mogą lepiej chronić swoich mieszkańców przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. Nasze postulaty to niezbędne minimum, aby chronić zdrowie i życie.

Nie daj się truć ani jeden dzień dłużej. Podpisz i udostępnij apel!
Żywiec, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2017-02-13 10:35:34 +0100

Na rynku zainstalowano elektroniczną tablicę informacyjną, na której wyświetlane są aktualne wyniki pomiarów zanieczyszczenia (PM10 i PM 2,5). Problemem jest to, że trudno ją (tablicę) dostrzec, gdyż jest małych rozmiarów. Niemniej jest.
IJ

2017-02-04 12:20:32 +0100

"Rekord" ostatnich dni to 1720% z wczoraj z godziny 21:00.
Polecam także artykuł:
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,21272348,dlaczego-pozwalacie-sie-truc.html

2017-02-01 10:32:59 +0100

Godzina 8:00 (01.02) czas do przedszkola, szkoły... a tu PM10 766%!!!
Szanowni Państwo, w najbliższych dniach nasz apel zostanie przekazany burmistrzowi. Zachęcam jednak do dalszego upowszechniania akcji; podpisy będą zbierane cały czas i systematycznie przekazywane do władz miejskich. To dopiero początek naszej wspólnej kampanii.
IJ

2017-01-31 12:10:52 +0100

Podaję dane z ostatniego piątku/soboty w/g stacji pomiarowej przy Kopernika w Żywcu (poziom alarmowy pyłu zawieszonego PM10 to 200%-300%):
28 stycznia z godz. 9:00 to 652% (PM 10)! z godz. 19:00 to 1568% (PM10)!
29 stycznia z godz. 11:00 to 656% (PM10)! z godz. 20:00 to 1258% (PM10)!
IJ

2017-01-28 23:17:41 +0100

Zebrano 100 podpisów

2017-01-28 18:39:41 +0100

Zebrano 50 podpisów

2017-01-28 17:13:26 +0100

Zebrano 25 podpisów

2017-01-27 16:53:51 +0100

Zebrano 10 podpisów