Przejdź do treści głównej

Do: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Nie dla ekościemy na Uniwersytecie Warszawskim

Ta kampania została zakończona.

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Szanowny Panie Rektorze,

jako osoby należące do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego sprzeciwiamy się partnerstwu Uniwersytetu Warszawskiego w IV Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym TOGETAIR organizowanym przez Fundację Czyste Powietrze.

Organizacja takiego wydarzenia w murach Uniwersytetu oraz udział Rektora w Radzie Programowej sugerują, że podczas Szczytu przekazywane będą najnowsze ustalenia nauki dotyczące kryzysu klimatycznego oraz realizowane wartości Uniwersytetu Warszawskiego wyrażone w „Agendzie na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju”. Nasz sprzeciw budzi obecność spółki paliwowej PKN Orlen jako partnera strategicznego oraz Lasów Państwowych jako partnera środowiskowo-klimatycznego wydarzenia.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni narastającym kryzysem klimatycznym i kryzysem bioróżnorodności. Dlatego sprzeciwiamy się wykorzystywaniu prestiżu i wiarygodności Uniwersytetu Warszawskiego do budowania pozytywnego wizerunku firm świadomie prowadzących działania szkodliwe zarówno dla klimatu, jak i stanu przyrody.

 Kryzys klimatyczny i środowiskowy wymagają od obywateli całego świata podejmowania realnych, skutecznych, skoordynowanych działań, zwłaszcza że prawie połowa ludzkości żyje w regionach szczególnie wrażliwych na ich skutki. Antropogeniczna zmiana klimatu i bezprecedensowy kryzys bioróżnorodności to fakty potwierdzone przez szereg publikacji naukowych. Partnerstwo Uniwersytetu Warszawskiego i organizacji osiągających zysk kosztem środowiska i klimatu skutkuje konfliktem wartości naukowych i etycznych oraz wartości komercyjnych. Uniwersytet Warszawski stając po jednej stronie z tymi organizacjami staje się ambasadorem ich postaw, wartości i zachowań. Jest to sprzeczne z misją założycieli Uniwersytetu:

„Uniwersytet ma nie tylko utrzymywać w narodzie nauki i umiejętności w takim stopniu, na jakim już w świecie uczonym stanęły, ale nadto doskonalić je, rozkrzewiać i teorię ich do użytku społeczności zastosowywać.”

(Tymczasowe urządzenie wewnętrzne Uniwersytetu Królewsko – Warszawskiego)

 W sytuacji, kiedy spełnienie założeń Porozumienia paryskiego staje się coraz mniej realne, potrzebujemy szczerego dialogu i jak najszerszej współpracy w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych i intensyfikacji działań mitygacyjnych. Ze względu na to, iż bezpośrednie interesy spółek paliwowych są sprzeczne z celem zahamowania zmian klimatu, zaś Lasów Państwowych z celem ochrony środowiska naturalnego, wątpimy, że ich udział jako partnerów czy ekspertów w IV Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym TOGETAIR może zapewnić merytoryczną wymianę poglądów, skutkującą wypracowaniem rozwiązań zmniejszających eksploatację środowiska naturalnego i przybliżających cel ograniczenia kryzysu klimatycznego.

 Przedsiębiorstwa unikające odpowiedzialności klimatycznej i ekologicznej odwołują się do autorytetów, które pomogą im poprawić wizerunek (strategia określana jako greenwashing), w związku z tym powołują się na ustalenia naukowców oraz działania instytucji naukowych. Uniwersytet Warszawski nie powinien dołączać do niechlubnej grupy instytucji wspierających takie praktyki.

Sposób dostarczania

Osobiście do Biura Rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2023-04-24 17:41:36 +0200

Zebrano 500 podpisów

2023-04-19 21:08:30 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-04-19 11:43:09 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-04-18 20:36:30 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-04-18 18:38:56 +0200

Zebrano 10 podpisów