Przejdź do treści głównej

Do: Zarząd Województwa Łódzkiego

Nie dla finansowania walki z wirusem kosztem naszej przyszłości!

Stanowczo sprzeciwiamy się skandalicznej decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego, aby środki do walki z koronawirusem pozyskać z finansowanych przez UE konkursów na: odnawialne źródła energii, ochronę przyrody i przeciwdziałanie degradacji środowiska (w sumie blisko 36 mln zł!).

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Zgadzamy się, że w obecnej sytuacji walka z wirusem jest niezwykle istotną kwestią i wymaga specjalnych nakładów pieniężnych. Niedopuszczalną jest jednak sytuacja, gdy zażegnując jeden kryzys, wzmacniamy inny, którego skutki mogą być dla ogółu społeczeństwa znacznie bardziej dotkliwe.

Przeciwdziałanie postępującym w błyskawicznym tempie zmianom klimatu, nie jest chwilową zachcianką czy miłym prezentem dla obywateli, ale moralnym obowiązkiem polityków reprezentujących żywotne interesy nas wszystkich.

Województwo łódzkie już dziś zmaga się z wieloletnią suszą, która w kolejnych latach będzie się tylko pogłębiać, powodując pustynnienie tego bazującego na rolnictwie regionu Polski. Ubiegłoroczne braki w dostawach wody (m.in. w Skierniewicach) pokazują, że koronawirus okaże się za chwilę zaledwie preludium do znacznie poważniejszej katastrofy społecznej i ekologicznej.

Przeznaczenie na walkę z wirusem środków dedykowanych ochronie klimatu i przyrody może stworzyć niebezpieczny precedens spychania kryzysu ekologicznego na drugi plan, co znacząco osłabi naszą zdolność radzenia sobie z nim wówczas, gdy przybierze rozmiary katastrofalne.

Nie godzimy się na zaprzepaszczanie naszej przyszłości poprzez odbieranie obywatelom środków, które można i trzeba pozyskać z innych źródeł niż klimat, przyroda i środowisko.

Wzywamy Zarząd Województwa Łódzkiego do natychmiastowego wycofania się z tej propozycji i wskazania alternatywnych funduszy do walki z koronawirusem!

Inicjatorzy petycji: Strajk dla Ziemi Łódź, Extinction Rebellion Łódź, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Łódź.

województwo łódzkie, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2020-04-01 16:53:27 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-04-01 13:01:09 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-04-01 11:44:47 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-04-01 06:57:22 +0200

Zebrano 10 podpisów