Przejdź do treści głównej

Do: Premiera Mateusza Morawieckiego

NIE dla klimatycznej katastrofy

Szanowny Panie Premierze,
Polska będzie w grudniu tego roku gospodarzem najważniejszego wydarzenia światowej polityki klimatycznej ostatnich lat - 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (COP24) w sprawie zmian klimatu. Wynik negocjacji w Katowicach będzie miał ogromny wpływ na nasze szanse powstrzymania katastrofy klimatycznej.

Dlatego apelujemy, żeby polski rząd dołożył wszelkich starań, aby Szczyt Klimatyczny (COP24) zakończył się sukcesem. Jest to niezwykle istotne w świetle wniosków zawartych w specjalnym raporcie Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) na temat skutków globalnego ocieplenia o 1,5°C, który jest najważniejszym naukowym dokumentem obecnej dekady. Tylko natychmiastowe działania zapewnią powstrzymanie wzrostu średniej, globalnej temperatury na poziomie do 1,5°C.

Już teraz doświadczamy negatywnych skutków zmiany klimatu. Z roku na rok niebezpiecznie wzrasta częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i ich siła. Jednak zagrożenie stanowią nie tylko długotrwałe fale upałów, nawałnice, huragany, powodzie błyskawiczne czy susze. W niezwykle szybkim tempie rozprzestrzeniają się także choroby zakaźne przenoszone m.in. przez owady, takie jak borelioza czy wirus Zachodniego Nilu. Naukowcy z całego świata ostrzegają, że jeśli nie zatrzymamy wzrostu średniej temperatury globalnej na poziomie 1,5°C, to straty będą dramatyczne. Ucierpią miliony ludzi, bezpośrednio odczuwając skutki zmiany klimatu w postaci chorób, niedożywienia czy przedwczesnych zgonów.

Czołowy światowy organ naukowy IPCC potwierdził, że średnia temperatura globalna jest już o 1°C wyższa od poziomu przedindustrialnego. Jeśli emisje gazów cieplarnianych nie zostaną gwałtownie zredukowane, to przekroczy ona „bezpieczny” poziom 1,5°C już w 2040 roku. Mamy coraz mniej czasu, by zapobiec klimatycznej katastrofie. Dlatego z rosnącym niepokojem obserwujemy brak konstruktywnego i progresywnego podejścia polskiego rządu do unijnej i krajowej polityki klimatycznej. Oczekujemy polityki, której podstawą jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli – mającej na względzie dobro obecnego i przyszłych pokoleń.

Wyrażamy jednocześnie najgłębsze zaniepokojenie ograniczaniem aktywności społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w trakcie szczytu klimatycznego, wynikającym z przepisów tzw. spec ustawy w sprawie organizacji COP24 . Tradycją szczytów klimatycznych jest szeroki udział przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich krajów świata. Takie działania są przejawem wyrażania troski o środowisko, w którym żyjemy. Są nieodłącznie związane z prawem każdego człowieka do wyrażania opinii i zgodne z przyjętą przez Polskę konwencją z Aarhus. Mogą przyczynić się do sukcesu COP24, ponieważ wpływają na ducha i przebieg negocjacji.

Członkowie rządu, biorący na siebie ogromną odpowiedzialność związaną z wypracowywaniem polskiej polityki klimatycznej, powinni uważnie wsłuchiwać się w oczekiwania szerokich grup społecznych i dokonać przełomowych, systemowych zmian. Dlatego wzywamy do tego, by przed szczytem w Katowicach został przedstawiony długoterminowy program sprawiedliwej transformacji regionów górniczych i sektora energetycznego, uzgodniony z lokalnymi społecznościami. Niezbędne jest jak najszybsze odejście od węgla, które umożliwi realizację celu 1,5°C. Domagamy się również szybkiego stworzenia pakietu instrumentów prawnych i ekonomicznych wspierających rozwój rozproszonej energetyki obywatelskiej bazującej na źródłach odnawialnych oraz zeroemisyjnego transportu, w tym przede wszystkim transportu publicznego. Wzywamy do zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza. Przede wszystkim jednak oczekujemy deklaracji znacznego zwiększenia redukcji CO2 w kraju oraz wezwania innych państw do zwiększenia wysiłków w tym zakresie, któremu towarzyszyć będzie oferta wsparcia działań w krajach najsłabiej rozwiniętych. Taka postawa rządu i Prezydencji podniosłaby prestiż Polski na arenie międzynarodowej oraz przyniosłaby realne korzyści dla naszej gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Skutki zmiany klimatu są coraz bardziej dotkliwe dla Polaków. Długotrwałe fale upałów, susze, huragany, nawałnice przestały już dziwić. Drogi, piwnice i działki zalane w wyniku powodzi błyskawicznych też już nikogo nie zaskakują. Niestety to dopiero początek!

Jeśli nie zaczniemy działać już teraz, grozi nam wzrost średniej temperatury globalnej o 3°C – 4°C, który zachwieje podstawami naszej cywilizacji i będzie miał katastrofalne skutki:

1) liczba zgonów w samej Europie spowodowanych falami upałów może wzrosnąć aż pięćdziesięciokrotnie, z około 3 000 do ponad 150 000. Już teraz w Warszawie ekstremalne upały są przyczyną wzrostu śmiertelności mieszkańców aż o 17%, co oznacza pięć dodatkowych zgonów dziennie!

2) kilkukrotnie zwiększy się zachorowalność na zakaźne choroby wektorowe przenoszone m.in. przez owady, takie jak kleszcze czy komary. Liczba przypadków boreliozy w ciągu 10 lat wzrosła trzykrotnie, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) ponad jedenastokrotnie od 1993 roku.

3) gwałtowne zjawiska pogodowe w latach 1981-2010 dotykały zaledwie 5% populacji naszego kontynentu. Pod koniec wieku klęski żywiołowe mogą dosięgnąć co najmniej 2/3 Europejczyków, zagrażając ich życiu i zdrowiu.

4) poziom mórz może się podnieść nawet o 90 cm do 2100 roku, co będzie groziło zalaniem terenów zamieszkałych przez połowę populacji świata.

Zahamowanie wzrostu średniej temperatury globalnej do 1,5°C pozwoliłoby zapobiec około 153 milionom przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza na całym świecie do 2100 roku, czyli o około 40% w ciągu najbliższych 40 lat.

Pod apelem podpisały się już organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej (http://www.koalicjaklimatyczna.org) oraz:
HEAL Polska, Weronika Michalak, kierowniczka programu Czyste Powietrze
Fundacja Piaskowy Smok, Maryla Orłowska, Prezes
Katowickie Koło Partii Zielonych, Maciej Psych Smykowski, przewodniczący
Towarzystwo na rzecz Ziemi, Robert Wawręty, wiceprezes
Stowarzyszenie Ochrony Drzew "miastoDrzew”, Aleksandra Zienkiewicz, przewodnicząca
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła”, Małgorzata Świderek, prezeska zarządu
Fundacja Otwarty Plan, Magdalena Klarenbach, członkini Zarządu
Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy, Paweł Górny, przewodniczący stowarzyszenia
Instytut Działań Miejskich, Piotr Kempisty, członek Zarządu.
Stowarzyszenie Ekologiczne "Eko-Przyjezierze" Józef Drzazgowski, Prezes
Oddział PTTK Łódź / Polesie, Krzysztof Góra, Prezes Zarządu
Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Ewa Nowak-Hoppe, prezes
Warszawski Alarm Smogowy, Agnieszka Drozd, Członek Zarządu
Stowarzyszenie BoMiasto, Sebastian Pypłacz, wiceprezes Zarządu i Patryk Białas, prezes Zarządu
Fundacja Nasza Ziemia, Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu
Fundacja Frank Bold, Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor
Koalicja Ratujmy Rzeki, Ewa Leś, Koordynatorka
Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Rafał Górski, prezes Zarządu
Zielony Instytut, Dariusz Szwed, członek Zarządu
Fundacja "Rozwój Tak - Odkrywki Nie", Tomasz Waśniewski, prezes
Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach, Ewa Hajduk, prezes
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, Emilia Ślimko, członkini Zarządu
Fundacja Sendzimira, Karolina Maliszewska, Prezeska
Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny, Maria Staniszewska, prezes
Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Marta Gontarska, członkini Zarządu
Fundacja Akcja Demokracja, Weronika Paszewska, prezeska Zarządu

Sposób dostarczania

Apel został doręczony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we wtorek, 6 listopada 2018 roku. Zostanie też przekazany do wiadomości do Michała Kurtyki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika ds. Prezydencji COP24, przyszłego Prezydenta COP (w czwartek, 8 listopada 2018). Tych z Państwa, którzy nie zdążyli się podpisać pod naszym apelem, zachęcamy do wysyłania własnych listów i maili w tej sprawie.

Nowe informacje

2018-10-30 13:48:01 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2018-10-23 14:19:56 +0200

Zebrano 500 podpisów

2018-10-14 09:35:42 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-10-13 17:59:15 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-10-13 11:21:16 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-10-12 19:36:01 +0200

Zebrano 10 podpisów