Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki

NIE dla podwyżek cen biletów w Gorzowie Wielkopolskim

Prezydent wycofał się z planu podwyżki cen biletów za sprawą petycji

Zwracamy się z prośbą o wycofanie się z planu podwyżki cen biletów MZK.

Prosimy Prezydenta Miasta o:
> Rozważenie społecznych i środowiskowych skutków podwyżek cen biletów MZK
> Zrewidowania planu finansowania MZK
> Zaniechanie działań skutkujących zmniejszeniem dostępności usług komunikacji publicznej

Komunikacja publiczna trafia do osób najbardziej dotkniętych obecną sytuację gospodarczą, dlatego nie można pozwolić, ta grupa dodatkowo ucierpiała za sprawą podwyżek cen biletów.
W obliczu zagrożenia zmianami klimatu obniżenie emisji CO2 powinno być naszym priorytetem, a miasto powinno zachęcać do korzystania z niskoemisyjnej komunikacji publicznej. Podwyżki cen biletów mają efekt przeciwny.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

1. Interes ekonomiczny osób niezamożnych

Szalejąca inflacja uderzyła najbardziej w budżety osób i rodzin niezamożnych. Dla niektórych wycofanie się z podwyżki może oznaczać pieniądze na dodatkowy posiłek, dla innych – umożliwi korzystanie z komunikacji miejskiej w ogóle. Uważamy, że miasto nie powinno szukać oszczędności kosztem niezamożnych mieszkańców i mieszkanek zmagających się ze skutkami trudnej sytuacji ekonomicznej w całym kraju.

2. Redukcja szkodliwego wpływu samochodów na środowisko naturalne oraz zdrowie mieszkańców miasta Gorzowa

Dostępność komunikacji miejskiej jest kluczowym narzędziem dostępnym władzom gminnym w Polsce w walce ze szkodliwym wpływem człowieka na środowisko naturalne. Zwiększenie jakości i dostępności komunikacji publicznej przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego, będącego olbrzymim źródłem zanieczyszczenia powietrza i szkodliwego hałasu.
Dostępność transportu publicznego ma wpływ na ograniczenie ruchu samochodowego, będącego źródłem szkodliwych dla człowieka zanieczyszczeń powietrza. Ponadto, podwyższanie cen biletów stawia władze miasta w niekorzystnym świetle i szkodzi wizerunkowi na gruncie społecznym i ekologicznym.

3. Konieczność zrównoważonego rozwoju

Koncepcję zrównoważonego rozwoju zaproponowano już w 1987 r. w raporcie Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju pn. "Nasza wspólna przyszłość". Uważamy, że obowiązkiem każdej odpowiedzialnej władzy jest dążenie do takiego rozwoju, który zaspokajając potrzeby współczesnego społeczeństwa, nie będzie miał negatywnego wpływu na możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń. Obecny model rozwojowy miasta Gorzowa jest przestarzały i zaczyna się powoli wyczerpywać.
Im więcej mamy samochodów, tym więcej miejsca trzeba przeznaczyć na parkingi, co powoduje dalsze rozlewanie się miast i degradację otaczających nas terenów zielonych. Mając na uwadze dobrą przyszłość Gorzowa oraz jego młodych i przyszłych mieszkanek i mieszkańców, trzeba natychmiast nadać transportowi publicznemu wyższy priorytet. Uważamy, że wycofanie się z podwyżki cen biletów jest niezbędnym pierwszym krokiem, by to uczynić. Niezrozumiałe jest zatem ograniczanie tej dostępności przez podwyżkę cen biletów, gdy wg wielu analiz to właśnie niska cena przejazdu transportem miejskim jest jedną z głównych zalet i powodem zmiany samochodu na środki zbiorowej komunikacji.

Apelujemy o utrzymanie obecnych cen biletów komunikacji miejskiej!

DOŁĄCZ DO GRUPY FACEBOOK "NIE DLA PODWYŻEK CEN BILETÓW W GORZOWIE"

Chcesz pomóc nam zbierać podpisy pod petycją o wycofanie się z planu podwyżki cen biletów?

Pobierz i wydrukuj kartę do podpisów.
Zbierz podpisy (wszystkie pola muszą być czytelnie wypełnione).
Zanieś karty z podpisami na poniższy adres:

Biuro Poselskie dr Anity Kucharskiej-Dziedzic
ul. Bolesława Krzywoustego 22/2A
66-400 Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2022-07-05 17:45:36 +0200

Apel zakończy się sukcesem po uzyskaniu 202 podpisów

2022-06-20 17:47:38 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-06-20 13:00:37 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-06-20 12:20:18 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-06-20 12:11:38 +0200

Zebrano 10 podpisów