Przejdź do treści głównej

Do: Starosta Piaseczyński Pan Ksawery Gut i Rada Powiatu Piaseczyńskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Pan Daniel Putkiewicz i Rada Miejska Piaseczna, Pan Nadleśniczy Sławomir Mydłowski - Nadleśnictwo Chojnów

NIE! Dla projektu rozbudowy drogi Gościniec Warecki i dewastacji Chojnowskiego Parku Krajobrazowego!

Gościniec Warecki to jeden z najpopularniejszych szlaków turystyczno - rowerowych w powiecie piaseczyńskim. To leśny dukt położony malowniczo w sercu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, w obszarze Krainy Doliny Jeziorki. Informacje o Gościńcu Wareckim jako głównym szlaku turystycznym powiatu dostępne są w przewodnikach i na blogach o lokalnych atrakcjach Mazowsza. Szlak przebiega przez Chojnowski Park Krajobrazowy, dla którego ustanowiono Plan Ochrony. Plan ten jest miejscowym aktem prawa i nakazuje ochronę walorów krajobrazowych i przyrodniczych Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Ten sam Plan Ochrony nakazuje WYPROWADZANIE ruchu kołowego z terenu parku.
Gościniec Warecki jest nie tylko piękny. Jest położony w obszarze wyjątkowo zróżnicowanym biologicznie: las ze starodrzewem oraz bliskość rzeki Czarnej - Zielonej stworzyły tu warunki życia dla wielu chronionych gatunków. Szlak przebiega przez korytarz ekologiczny, którym migrują dzikie zwierzęta, m.in. sarny, jelenie, jeże, płazy i gady.
Wyjątkowa jest też historia Gościńca Wareckiego, która sięga czasów średniowiecza. Aż do XIX w. znany był jako Trakt Warecki i był najważniejszym szlakiem handlowym i pocztowym łączącym Warszawę, Piaseczno i Warkę. Historycy nazywają ten szlak Traktem Martyrologii, bo tutaj podczas II wojny chronili się partyzanci, a przed zabudowaniami osady Nowinki znajduje się mogiła więźniów Pawiaka. Wzdłuż szlaku mamy także inne mogiły upamiętniające ofiary hitleryzmu.

Apelujemy zatem do Państwa o:
- odstąpienie od realizacji projektu rozbudowy drogi Gościniec Warecki, czyli drogi powiatowej nr 283W Krępa-Nowinki, gdyż obecny projekt nieodwracalnie zniszczy walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne Gościńca Wareckiego

- wstrzymanie wszelkich prac przygotowawczych związanych z tą inwestycją, w szczególności wycinki tysięcy drzew i krzewów, do czasu wypracowania rozwiązania godzącego interesy społeczne z zachowaniem unikalnych wartości przyrodniczych i historycznych tego obszaru,

- zmianę kategorii drogi nr 283W na drogę gminną, co pozwoli na obniżenie standardów technicznych planowanej drogi i opracowanie nowego projektu jej rozbudowy.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

NIE CHCEMY TRANZYTU PRZEZ GOŚCINIEC WARECKI!!!
Gościniec Warecki to jedna z najlepiej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych naszego regionu. Nazywany historyczną perełką okolicy, Trakt Warecki zachował do dziś niezmieniony przebieg.
Długą i ciekawą historię traktu opisał Stanisław Hofman, współautor przewodnika „Tradycja Mazowsza”. Wzdłuż traktu rosną ponad 100 - letnie drzewa: sosny i dęby. Niektóre z nich mają wymiary pomników przyrody.
Przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie projekt rozbudowy Gościńca Wareckiego zakłada budowę drogi asfaltowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Projektowana droga ma spełniać standardy drogi powiatowej dwujezdniowej wraz z chodnikiem i drogą rowerową. Nowa droga nie jest prowadzona po śladzie istniejącej, dlatego na potrzeby budowy zaplanowano wycinkę 2000 drzew i krzewów. Malowniczy krajobraz wokół traktu zostanie bezpowrotnie zniszczony i zastąpiony asfaltowo - betonową infrastrukturą, która na zawsze go oszpeci. W zaprojektowanym wariancie historyczny Trakt Warecki stanie się "przelotówką", drogą tranzytową szybkiego ruchu, w lesie i w sercu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Realnie nie będzie możliwe uprawianie tutaj turystyki pieszej i rowerowej. W pasie planowanej drogi znalazły się też obiekty kultu religijnego, m.in. przydrożna kapliczka sprzed II wojny światowej wraz z 2 wiekowymi dębami.

NIE ZABIERAJMY DZIKIM ZWIERZĘTOM DOSTĘPU DO WODOPOJU!!!
Projekt nie zawiera rozwiązań minimalizujących wpływ planowanej drogi na wrażliwe ekosystemy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Rozmach inwestycji przeraża, gdyż jest realizowany kosztem tysięcy drzew oraz kosztem dzikiej przyrody Chojnowskiego Parku, który jest unikatową, leśną ostoją naszego powiatu. Projekt nowego Gościńca Wareckiego nie zawiera też żadnych rozwiązań, które zapobiegłyby fragmentacji siedlisk bytujących tu gatunków zwierząt i zapewniłyby ciągłość istniejącemu korytarzowi ekologicznemu. W projekcie nie przewidziano bezpiecznych przejść dla zwierząt takich jak np. przepusty dla płazów. Projekt rozbudowy Traktu jest fatalny i szkodliwy, bo nie uwzględnia wyjątkowych historycznych i przyrodniczych uwarunkowań tej drogi. Trudno oprzeć się wrażeniu, że przy tworzeniu tego projektu bezrefleksyjnie zastosowano szablon z dużej aglomeracji miejskiej.
Oburzenie budzi też fakt, że inwestycja o tak poważnym wpływie na środowisko i życie okolicznych mieszkańców nie została poddana konsultacjom społecznym. Mieszkańcy okolic Gościńca Wareckiego, lokalne grupy i stowarzyszenia nie miały możliwości wypowiedzenia się na jej temat. Nie miały też żadnego wpływu na kształt przyjętych w projekcie rozwiązań. W efekcie powstał projekt, który odpowiada na potrzeby tylko części tutejszej społeczności. Jeśli droga zostanie rozbudowana w/g projektu, ci mieszkańcy, którzy cenią tutejszą przyrodę i zamieszkali tu dla ciszy i bliskości lasu, będą musieli zaakceptować bliskość szerokiego asfaltu, przypominającego pas startowy. Podczas prac nad tym projektem interesów dzikich zwierząt, dla których ta okolica jest domem - niestety również nikt nie reprezentował.

GOŚCINIEC WARECKI ZASŁUGUJE NA DUŻO LEPSZY PROJEKT DROGI!!!
TO NASZ LOKALNY SKARB, KTÓRY TRZEBA POTRAKTOWAĆ WYJĄTKOWO, A NIE SZABLONOWO!!!

Oczekujemy zatem, że przygotowany projekt nie zostanie zrealizowany. Aktualny projekt jest przeskalowany, to marnowanie publicznych pieniędzy. Oczekujemy, że Gościniec Warecki otrzyma kategorię drogi gminnej, co umożliwi opracowanie nowego projektu, który nie zdewastuje tej okolicy. Oczekujemy wreszcie, że mieszkańcy, lokalne grupy i stowarzyszenia zostaną zaproszeni do pracy nad nowym projektem drogi. Chcemy, by uszanował on wyjątkowy kontekst przyrodniczy i historyczny Traktu Wareckiego!

Alarm Dla Klimatu Piaseczno
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego
Stowarzyszenie Polska 2050 Piaseczno

Gościniec Warecki, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-04-09 11:45:15 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2022-04-07 11:57:19 +0200

Zebrano 500 podpisów

2022-04-06 10:25:55 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-04-05 23:03:20 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-04-05 21:26:51 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-04-05 20:32:28 +0200

Zebrano 10 podpisów