Przejdź do treści głównej

Do: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skraju"

NIE dla wycinki drzew w Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skraju"!

Sprzeciwiamy się wycince 18 drzew na terenie Spółdzielni bez przeprowadzenia badań i ekspertyz potwierdzających taką konieczność!

Apelujemy o niezwłoczne wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew przed podjęciem decyzji dotyczącej ich przyszłości. Prosimy o wzięcie pod uwagę, że w przypadku niewielkich uszkodzeń, istnieje możliwość zabezpieczenia i/lub przycięcia drzewostanu.

Zwracamy się, także z prośbą o wykonanie równolegle opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, która określi, czy drzewa są siedliskiem dla zwierząt.

Powyższe ekspertyzy powinny zostać udostępnione do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Drzewa na terenie zabudowanym potrzebują lekarza drzew - arborysty, który będzie je regularnie badał i zalecał im odpowiednie zabiegi. Tymczasem Spółdzielnia stawia na wycinkę, zamiast przeprowadzić badania dendrologiczne, a wycinki realizować tylko, kiedy jest taka uzasadniona badaniami konieczność.

Opinia ornitologiczna określi, czy drzewa są miejscem lęgowym dla ptaków m.in. ptaków objętych ochroną gatunkową. Opinia chiropterologiczna wykaże, czy zieleń wskazana do wycinki jest siedliskiem dla nietoperzy.

Wierzby, głogi, jabłonie, klon i robinia to drzewa o cennej wartości przyrodniczej i estetycznej. Dostęp do zieleni jest prawem wszystkich mieszkańców Warszawy!

____________________________________________________________________________________________________________

Sprzeciw dotyczy zamiaru wycinki pięciu wierzb: przy ul. Grzegorzewskiej 13, ul. Kulczyńskiego 8-10 i 12-6, ul. Szolc-Rogozińskiego 19 i 21, ośmiu głogów przy ul. Szolc-Rogozińskiego 8 i 10, trzech jabłoni przy ul. Strzeleckiego 3, a także klonu i robinii przy ul. Magellana 2.

Ursynów, Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2021-12-17 15:35:40 +0100

Zebrano 100 podpisów

2021-12-16 12:36:27 +0100

Zebrano 50 podpisów

2021-12-15 22:54:26 +0100

Zebrano 25 podpisów

2021-12-15 17:42:58 +0100

Zebrano 10 podpisów