Przejdź do treści głównej

Do: Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Nie dla wykluczenia komunikacyjnego Ulrychowa

Domagamy się:
1. Przywrócenia linii dojazdowej 201 z pętli Znana do metra Księcia Janusza, z częstotliwością min. 10 minut w ciągu dnia i w weekendy, a min. 8 min. w godzinach szczytu.

2. Poprowadzenia linii 167 ulicą Strąkową do Górczewskiej.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

1. Ostatnia proponowana zmiana trasy linii 190 bez dodatkowych zmian sprawi, że mieszkańcy Ulrychowa będą mogli dojeżdżać do metra tylko autobusem 129 kursującym co 30 minut.
2. Dla wielu tysięcy mieszkańców 167 to była bardzo ważna, bo jedyna, linia łącząca z Ochotą i Mokotowem. Zmiany wprowadzone wraz z otwarciem metra na Bemowo utrudniły komunikację w tym kierunku. Proponowana tu korekta ma na celu dostosowanie nowej trasy do rzeczywistych potrzeb mieszkańców i zlikwidowanie powielania trasy metra. Linia 167 powinna zapewniać bezpośredni dojazd z Ulrychowa do: linii tramwajowej w ulicy Wolskiej oraz do nowo budowanej linii w Kasprzaka, linii kolejowej i stacji PKP Wola, Dworca Zachodniego, Ochoty i Mokotowa. Bez tego połączenia mieszkańcy będą mogli wyjechać ze swojej okolicy tylko w jednym kierunku - w stronę Górczewskiej.
Jeśli komunikacja miejska nie będzie służyła mieszkańcom, to oni nie będą z niej korzystać, przesiadając się na środki transportu indywidualnego, w większości samochody, a jest to sprzeczne z deklarowanym przez władze Warszawy kierunkiem zmian.

Ulrychów, Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-09-29 17:17:40 +0200

Zebrano 500 podpisów

2022-09-13 16:58:52 +0200

Petycja została złożona w Urzędzie Dzielnicy, także do wiadomości radnego Adama Matusika, przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości. Będziemy brać udział w posiedzeniu komisji.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Działamy!

2022-09-12 21:42:49 +0200

Jutro (13.09) zamknę petycję, by ją doręczyć do wolskiego ratusza przed posiedzeniem Komisji Ładu Przestrzennego (13.09, godz. 17:00), gdzie temat komunikacji miejskiej na Ulrychowie jest w porządku obrad.

2022-09-10 21:24:40 +0200

Naświetliłam dziś burmistrzowi naszą sprawę i mamy się spotkać w ratuszu wolskim w przyszłym tygodniu by omówić nasze postulaty i przekazać je WTP.

2022-09-10 07:50:37 +0200

Dziś burmistrz będzie obecny na Kercelaku, aby rozpocząć imprezę o godzinie 12:00. Jest to dobra okazja, by osobiście przedstawić mu nasze postulaty, zanim petycja będzie wręczona w przyszłym tygodniu.

2022-09-08 20:35:59 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-09-08 17:31:13 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-09-08 15:24:23 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-09-08 12:00:09 +0200

Zebrano 10 podpisów