Przejdź do treści głównej

Do: Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Prezes zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski, Prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

NIE dla zastraszania, jawnej nienawiści oraz gróźb przemocy pod adresem twórców spektaklu "Klątwa"

Ta kampania została zakończona.

Wobec nasilających się ataków na Teatr Powszechny w Warszawie w związku z wystawieniem "Klątwy" (inspirowanej dziełem Stanisława Wyspiańskiego, w reżyserii Olivera Frljića), wyrażamy solidarność z całym zespołem Teatru Powszechnego.

Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec przyzwolenia na jawną nienawiść oraz groźby przemocy pod adresem twórców tego spektaklu.

Sprzeciwiamy się represjom, które każdego dnia dotykają twórców, a przede wszystkim aktorów wyżej wymienionego spektaklu - przykładem jest bardzo niepokojące odwołanie przez prezesa TVP Jacka Kurskiego zaplanowanej na kwiecień premiery spektaklu „Biały dmuchawiec”, ponieważ jedną z ról zagrała w nim aktorka, występująca w „Klątwie”.

Nie ma i nie będzie naszej zgody na zastraszanie artystów, dotykających najboleśniejszych problemów społecznych.

Niezależnie od różnic światopoglądowych, mówimy NIE pogwałceniu praw człowieka i obywatela oraz mającej obecnie miejsce nagonce na twórców spektaklu „Klątwa”. Zwracamy się też z apelem i prośbą do przeciwników wymienionego spektaklu o próbę oddzielenia działań artystycznych, ujętych w sceniczny nawias fikcji, od realnego życia naszych kolegów i koleżanek - ludzi, dla których przestrzeń teatru jest przestrzenią codziennej pracy, ale i przestrzenią wypowiedzi artystycznej. A ta - jakkolwiek kontrowersyjna, bezkompromisowa i bolesna by nie była - powinna być wolna.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Ponieważ nie chodzi w nim o światopogląd, czy podejście do kultury i sztuki, ale o aspekt ludzki i poszanowanie praw człowieka obywatela.

Nowe informacje

2017-03-06 18:31:27 +0100

Zebrano 500 podpisów

2017-03-04 13:17:56 +0100

Zebrano 100 podpisów

2017-03-04 11:40:33 +0100

Zebrano 50 podpisów

2017-03-04 11:07:09 +0100

Zebrano 25 podpisów

2017-03-04 10:48:55 +0100

Zebrano 10 podpisów