Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent M.St. Warszawy, Prezes spółki Tramwaje Warszawskie

Nie okradajcie nas z drzew!

Nie okradajcie nas z drzew!

Jako mieszkańcy i mieszkanki Dolnego Mokotowa wyrażamy sprzeciw wobec wycinki 559 drzew w ramach inwestycji „Tramwaj do Wilanowa”.

Mieszkamy w wyjątkowym miejscu, które jest jedną z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy. Niestety wycinka 559 drzew, w tym tylko 12 chorych (!), zamieni dużą część Dolnego Mokotowa w betonową pustynię, pozbawioną latem cienia i pełną hałasu. To przełoży się zarówno na jakość naszego życia, jak też wartość nieruchomości. Oszacowane przez specjalistów straty, jakie ponosimy z racji wycinki i utraty drzew to 15 mln zł.

Uważamy, że ekologiczna inwestycja, jaką w zamierzeniu jest Tramwaj do Wilanowa, nie powinna wiązać się z masową dewastacją zieleni, zarówno 559 drzew, jak i ok. 6000 m2 krzewów. Potrzebujemy natychmiastowej korekty niewłaściwego planu inwestycji w taki sposób, żeby zachować drzewa i krzewy, a równocześnie móc korzystać z tramwaju. Ufamy, że te dwie sprawy się nie wykluczają.

Proponowane nasadzenia zastępcze (tylko za sadzonki zapłacimy ok. 800 tysięcy zł) nie usuną skutków wycięcia 559 drzew w różnym wieku (od czterech do 120 lat). Zdecydowana większość młodych sadzonek nie przeżywa bowiem w warunkach miejskiej suszy. Z tego samego powodu posadzenie rozchodnika w ramach zielonego torowiska nie jest lekarstwem na globalne ocieplenie.

Czego się domagamy?
– natychmiastowego wstrzymania wycinki drzew wzdłuż ulic Goworka, Spacerowej, Belwederskiej, Sobieskiego, św. Bonifacego, Alei Rzeczypospolitej, Branickiego;
– korekty planu inwestycji według nowoczesnych standardów ochrony przyrody, a nie w duchu dewastacji zieleni;
– zmniejszenia w nowym planie inwestycji co najmniej o połowę liczby wycinanych drzew (podczas konsultacji społecznych w 2017 r. liczba ta wynosiła 200 drzew);
– wyznaczenia ze strony Miasta osoby kompetentnej do kontaktu z mieszkańcami i klarownej komunikacji w tym zakresie;
– zaplanowania przesadzeń drzew kolidujących z inwestycją – projekt budowy linii tramwajowej ich nie przewiduje;
– ponownych konsultacji społecznych z Miastem i generalnym wykonawcą;
– udostępnienia szczegółowych i czytelnych map poszczególnych odcinków inwestycji z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki;
– nowej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (obowiązująca pochodzi z 2017 r.), w tym pomiaru poziomu smogu na terenach inwestycji;
– gwarancji przeżycia nowych nasadzeń drzewnych na 15 lat, a nie – jak jest w planach – na 5 lat.

Mieszkańcy i mieszkanki Dolnego Mokotowa

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Mieszkamy w wyjątkowym miejscu, które jest jedną z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy. Niestety wycinka 559 drzew, w tym tylko 12 chorych (!), zamieni dużą część Dolnego Mokotowa w betonową pustynię, pozbawioną latem cienia i pełną hałasu. To przełoży się zarówno na jakość naszego życia, jak też wartość nieruchomości. Oszacowane przez specjalistów straty, jakie ponosimy z racji wycinki i utraty drzew to 15 mln zł.

Uważamy, że ekologiczna inwestycja, jaką w zamierzeniu jest Tramwaj do Wilanowa, nie powinna wiązać się z masową dewastacją zieleni, zarówno 559 drzew, jak i ok. 6000 m2 krzewów. Potrzebujemy natychmiastowej korekty niewłaściwego planu inwestycji w taki sposób, żeby zachować drzewa i krzewy, a równocześnie móc korzystać z tramwaju. Ufamy, że te dwie sprawy się nie wykluczają.

Sposób dostarczania

Wysłanie pism do urzędów

Mokotów, Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2022-10-07 13:04:36 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2022-10-03 23:13:08 +0200

Zebrano 500 podpisów

2022-10-01 13:41:39 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-10-01 10:46:56 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-10-01 09:15:00 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-10-01 07:50:37 +0200

Zebrano 10 podpisów