Przejdź do treści głównej

Do: Posłów i posłanek

NIE ZGADZAMY SIĘ, BY ŚWIATOPOGLĄD LEKARZA BYŁ WAŻNIEJSZY OD NASZEGO ZDROWIA!

ŻĄDAMY WPISANIA DO USTAWY O ZAWODZIE LEKARZA OBOWIĄZKU, BY W RAZIE ODMOWY MOTYWOWANEJ KLAUZULĄ SUMIENIA, SZPITAL MIAŁ OBOWIĄZEK SKIEROWAĆ PACJENTKĘ/-TA DO INNEGO LEKARZA LUB SZPITALA.

Żądamy przywrócenia i uchwalenia przepisu w takiej treści:

„[art. 39 ust. 2.] W przypadku powstrzymania się przez lekarza od wykonania świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, podmiot leczniczy, w ramach działalności którego powstrzymano się od wykonania świadczenia zdrowotnego, jest obowiązany wskazać lekarza lub podmiot wykonujący działalność leczniczą, który zapewni możliwość wykonania tego świadczenia.”

PODPISZ APEL DZIŚ, BO NA DNIACH WAŻĄ SIĘ LOSY TEJ USTAWY!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Klauzula sumienia to swoboda finansowanych przez nas lekarzy do stawiania swojego komfortu nad nasze prawa i zdrowie oraz arbitralnego odmawiania nam pomocy medycznej. Może to dotyczyć wykonania operacji, transfuzji krwi, zrobienia przeszczepu, przeprowadzanie aborcji. Sytuacji, gdy każda minuta ma znaczenie i nie ma czasu na jeżdżenie po Polsce, by znaleźć lekarza gotowego udzielić nam pomocy. W dzisiejszych polskich warunkach to jak szukanie igły w stogu siana.

Dlatego tak bardzo potrzebujemy przepisu, który przewiduje, że w razie lekarskiej odmowy z powodu klauzuli sumienia, to szpital poinformuje nas, który inny lekarz lub placówka zapewnią nam opiekę zdrowotną. Mamy prawo wiedzieć. Nie możemy być zmuszone/zmuszeni, by szukać pomocy na własną rękę lub wyjeżdżać do drogich klinik za granicę.

Tymczasem PiS usunął taki przepis z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Usunął, mimo że ... sam go tam najpierw umieścił.

Wiemy, dlaczego w rządowym projekcie nowelizacji tej ustawy, pojawił się ten propacjencki przepis. PiS chciał zamydlić oczy Komitetowi Ministrów Rady Europy, który od lat wzywa polski rząd do przyjęcia takiego prawa (np. w decyzji z marca 2019 r. CM/Del/Dec(2019)1340/H46-13, https://federa.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/decyzje-KMRE-ws.-wyrok%C3%B3w-ETPCz-marzec-2019.pdf).

Ale nam się oczu zamydlić nie da.

Sposób dostarczania

Mailowo do posłów i posłanek

Links

Nowe informacje

2020-06-07 11:40:42 +0200

Zebrano 5,000 podpisów

2020-05-27 14:25:58 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-05-27 12:28:00 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-05-27 10:58:16 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-05-27 10:38:05 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-05-27 10:32:29 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-05-27 10:21:02 +0200

Zebrano 10 podpisów