Przejdź do treści głównej

Do: Przewodniczący OPZZ sz. p. Jan Guz

O jedność związkową! Przywrócić Piotra Szumlewicza do pracy!

Ta kampania została zakończona.

Szanowny Panie Przewodniczący!

Zwracamy się do Pana z apelem o przywrócenie Piotra Szumlewicza na stanowisko Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej OPZZ.

W obliczu kolejnych strajków, protestów i sporów zbiorowych, do których przystępują polskie pracownice i pracownicy, ruch związkowy potrzebuje jedności, a nie wewnętrznego konfliktu. Ma Pan w ręku wszystkie narzędzia, aby rozwiązać ten konflikt i wzmocnić Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - centralę związkową, w której tak wielu pracowników pokłada nadzieję na lepsze jutro.

W imię demokracji, w imię transparentności i w imię zasad apelujemy o przywrócenie Piotra Szumlewicza do pracy i rozwiązanie konfliktu na drodze dialogu, w duchu troski o dobro wspólne, jakim są niezależne od władzy i biznesu, samorządne, wolne związki zawodowe.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Apelujemy o przywrócenie Piotra Szumlewicza do OPZZ. Ruch związkowy potrzebuje jedności, a nie wewnętrznych konfliktów!

5 lutego Prezydium OPZZ wygasiło mandat Piotra Szumlewicza jako Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej OPZZ. Demokratycznie wybrany związkowy lider został usunięty ze stanowiska, gdyż, jak twierdzi Prezydium OPZZ, Szumlewicz w związku z wyborem na stanowisko i podjęciem zatrudnienia w Radzie Wojewódzkiej OPZZ utracił członkostwo w działającej w OPZZ komórce związku zawodowego Konfederacja Pracy, z ramienia którego ubiegał się o stanowisko. ¯\_(ツ)_/¯

Tylko 12% polskich pracowników należy do związków zawodowych. ZZ potrzebują jedności i charyzmatycznych liderów. Potrzebują wizerunku organizacji przyjaznych, solidarnych, transparentnych, otwartych, będących blisko ludzi i rzeczywiście dbających o ich interesy. Konflikt wewnątrz ruchu związkowego to ostatnia rzecz, której pracownicy oczekują w 2019 roku.

[Bardzo proszę o udostępnianie petycji i przekazywanie jej dalej. 11 lutego złożymy zebrane podpisy do OPZZ.]

Nowe informacje

2019-02-06 22:15:07 +0100

Zebrano 500 podpisów

2019-02-05 22:26:39 +0100

Zebrano 100 podpisów

2019-02-05 21:28:44 +0100

Zebrano 50 podpisów

2019-02-05 21:10:24 +0100

Zebrano 25 podpisów

2019-02-05 20:50:35 +0100

Zebrano 10 podpisów