Przejdź do treści głównej

Do: Rafał Trzaskowski, prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Odzyskajmy park na Błoniach Kamionkowskich dla mieszkańców!

Szanowny Panie Prezydencie!

My, niżej podpisani mieszkańcy Warszawy wyrażamy sprzeciw wobec niezgodnej z prawem sprzedaży zabytkowego terenu parkowego na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych przy ul. Stanisława Augusta. Do zawarcia transakcji sprzedaży doszło 21 października 2016 r.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Sprzedana działka stanowi duży teren parkowy (ponad 2 ha powierzchni), który do tej pory służył wszystkim mieszkańcom Pragi-Południe za miejsce odpoczynku i stanowił część „zielonych płuc” dzielnicy.

Jednocześnie sprzedany teren jest objęty od 1993 r. wpisem do rejestru zabytków. Przy sprzedaży zabytkowego terenu przez samorząd wymagana była zgoda konserwatora zabytków (zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami), co potwierdzają upublicznione 15 września 2020 r. przez Urząd m.st. Warszawy ekspertyzy prawne (opinia Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy z 5 marca 2018 r. oraz dwie opinie prof. A. Jaroszyńskiego z 9 lutego 2018 r. i 3 marca 2018 r.). Urzędnicy dokonujący sprzedaży nie wystąpili o taką zgodę. Oznacza to, że transakcja sprzedaży była nielegalna.

W związku z nielegalnością sprzedaży, wzywamy Pana do podjęcia zdecydowanych działań celem cofnięcia skutków sprzedaży i powrotu zabytkowego terenu parkowego we władanie miasta. Oczekujemy również wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec urzędników odpowiedzialnych za niezgodną z prawem transakcję.

Oczekujemy, że wsłucha się Pan w głos mieszkańców i podejmie działania w interesie mieszkańców, a nie deweloperów. Wierzymy, że praworządność jest dla Pana ważną wartością, również, jeśli tyczy się to spraw społeczności lokalnej.

Z poważaniem,
Mieszkańcy Warszawy

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-09-24 01:32:21 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2020-09-21 21:41:07 +0200

Zebrano 500 podpisów

2020-09-21 15:12:49 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-09-21 14:42:59 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-09-21 14:34:25 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-09-21 14:22:26 +0200

Zebrano 10 podpisów