Przejdź do treści głównej

Do: Rafał Trzaskowski - Prezydent m.st. Warszawy

Otwórzmy puste domki na lato

Partnerstwo Otwarty Jazdów otrzymało tymczasowo pustostany do zagospodarowania na cele społeczne i kultury! Dobrych wiadomości jest więcej, Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa przedstawiła nam w kwietniu pomysł na “rewitalizację” Osiedla Jazdów. Propozycja, która została przedstawiona, jest w naszej ocenie daleka od ideału, ale tworzy tak wyczekiwaną platformę do dyskusji o przyszłości Osiedla i tworzy szansę na prawdziwie partnerskie relacje oraz poprawę jego infrastruktury. Wygląda więc na to, że wieloletnie starania Partnerstwa Otwarty Jazdów i Mieszkańców Osiedla o włączenie m. st. Warszawy w proces wspólnego budowania największego oddolnego centrum kultury i edukacji w Polsce zaczynają przynosić konkretne rezultaty.

Szanowny Panie Prezydencie,

Jesteśmy wdzięczni za wpisanie Osiedla Jazdów do listy priorytetów Pana kadencji. Jednym z jego najważniejszych problemów są puste domki - niektóre z nich stoją zamknięte od ponad 4 lat i ulegają postępującej degradacji.

Prosimy o niezwłoczne ogłoszenie konkursu na te lokale. Formuła konkursu powinna zostać poddana konsultacjom z mieszkańcami i społecznością Osiedla Jazdów.

Problemy Osiedla nie zostaną rozwiązane w kilka miesięcy, czy nawet kilka lat. Wymagają one systemowego podejścia i zaangażowania wielu różnych jednostek m.st. Warszawy.

Prosimy nie zwlekać z tym priorytetem na koniec swojej pierwszej kadencji!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

W sześcioletniej historii Otwartego Jazdowa wielokrotnie otrzymywaliśmy zapewnienia o woli i chęci współpracy ze strony przedstawicieli m.st. Warszawy. Niestety nigdy nie doszło do materializacji takiej formy współpracy, która pozwoliłaby rozwinąć olbrzymi potencjał Osiedla. Otwarty Jazdów to obecnie największe oddolne centrum kultury i edukacji w Polsce.

W 2017 roku zorganizowaliśmy przeszło 1 500 wydarzeń i odwiedziło nas ponad 36 000 osób. Wszystko to w 13 drewnianych domkach, otwórzmy kolejne!

Zbliża się sezon letni, razem możemy sprawić, aby był on pierwszym, w którym nie będzie już opuszczonych domków na Jazdowie.

Z wyrazami szacunku,
Partnerstwo Otwarty Jazdów

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2019-08-12 22:50:07 +0200

Apel zakończy się sukcesem po uzyskaniu 664 podpisów

2019-04-13 08:06:02 +0200

Zebrano 500 podpisów

2019-04-04 19:09:37 +0200

Zebrano 100 podpisów

2019-04-04 17:25:27 +0200

Zebrano 50 podpisów

2019-04-04 16:51:59 +0200

Zebrano 25 podpisów

2019-04-04 16:38:49 +0200

Zebrano 10 podpisów