Przejdź do treści głównej

Do: Zarząd Stowarzyszenia WIOSNA

Petycja o dobrowolną rezygnację Jacka Antoniego Stryczka z funkcji prezesa Stowarzyszenia WIOSNA

Petycja o dobrowolną rezygnację Jacka Antoniego Stryczka z funkcji prezesa Stowarzyszenia WIOSNA

Szanowny Księże Jacku,
Szanowni Państwo,

Na prezesie zarządu Stowarzyszenia WIOSNA ciążą bardzo poważne zarzuty poniżania pracowników i pracownic, nadużywania swojej pozycji służbowej i mobbingu. Fakt, że aż 21 osób zdecydowało się opowiedzieć o nadużyciach - część pod nazwiskiem (1) - świadczy o poważnym i powszechnym charakterze praktyk i zachowań wątpliwych i nie licujących z zasadami biznesu odpowiedzialnego społecznie oraz religii katolickiej.

Jak pisze w oświadczeniu zarząd Stowarzyszenia: "W obliczu szczególnie dużego wyzwania stanęliśmy kilka lat temu. Specjaliści nazywają taką sytuację kryzysem wzrostu. WIOSNA stała się zbyt duża i odpowiedzialna za zbyt wiele projektów, by nadal dało się nią zarządzać w sposób, który sprawdzał się, gdy była gronem pasjonatów „grzejących na ideałach”. Okazało się, że część osób, które z konieczności wzięły na siebie ciężar zarządzania, nie do końca były w stanie poradzić sobie w zmieniających się warunkach funkcjonowania Stowarzyszenia."(2)

Jasne jest, że dotychczasowego prezesa stowarzyszenia wyraźnie przerosło zarządzanie organizacją o tak dynamicznym wzroście - doprowadziło to do wybuchów gniewu, poniżania pracowników i pracownic oraz mobbingu. Takie zachowania niezgodne są z praktykami biznesu odpowiedzialnego społecznie i nie licują nie tylko z rolą duchownego ale także menadżera dużej i istotnej organizacji.

W związku z powyższym zwracamy się do ks. Jacka Antoniego Stryczka z prośbą o dobrowolne ustąpienie z funkcji prezesa a do zarządu Stowarzyszenia WIOSNA z prośbą o wybór jego następczyni bądź następcy.

Przypisy:
(1) https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/tutaj-nie-jestem-ksiedzem-jak-sie-pracuje-w-szlachetnej-paczce-reportaz-o-ks-jacku/
(2) http://www.wiosna.org.pl/main/pl/sec/23/article/3615.htm

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Stowarzyszenie WIOSNA - według słów swojego własnego zarządu - działa "jak każda firma walcząca o wskaźniki". Jasne jest że osoba Jacka Stryczka na stanowisku prezesa zarządu stała się obciążeniem i zagrożeniem dla osiągnięcia tych wskaźników. Nie tylko słusznym, ale także racjonalnym biznesowo krokiem będzie jego dobrowolna rezygnacja, która oczyści atmosferę wokół stowarzyszenia.

Nowe informacje

2018-09-21 16:26:10 +0200

Drogie i drodzy, Ksiądz Stryczek złożył swoją rezygnację. Dziękuję Wam i gratuluję mu odpowiedzialnej decyzji.

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.wiosna/photos/a.101624309709/10156686287964710/?type=3&theater

2018-09-20 17:00:40 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-09-20 14:52:04 +0200

Zebrano 10 podpisów