Przejdź do treści głównej

Do: Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Renata Łażewska

Petycja w sprawie odebrania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin Janowi Pawłowi II

Petycja w sprawie odebrania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin Janowi Pawłowi II

My, obywatele i obywatelki wspieramy petycję o odebranie papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecina, przyznanego mu uchwałą Rady Miasta Nr II/U/1202/0203 z dn. 8 lipca 2002 r.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Uważamy, że w świetle watykańskiego raportu, który ukazał się 10 listopada 2020 roku, zachowanie przez Jana Pawła ll tego tytułu budzi moralne oraz prawne wątpliwości. Z dokumentu wynika, że papież miał wiedzę o przestępstwach seksualnych dokonywanych na małoletnich, których dopuścił się Theodore Edgar McCarrick. Mimo tej świadomości, kapłan ten został mianowany na stanowisko metropolity Waszyngtonu, a już w następnym roku wyniesiony przez papieża do godności kardynalskiej.

Uważamy, że, Karol Wojtyła, jako głowa Kościoła Katolickiego, ponosi kierowniczą odpowiedzialność za przestępstwa popełnione w czasie jego pontyfikatu przez podległych mu kapłanów i hierarchów.

W związku z powyższym, utrzymywanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecina przez papieża Jana Pawła ll przynosi ujmę zarówno miastu, jak i temu tytułowi. Jest to bowiem wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane jedynie wybitnym jednostkom, które swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju naszego miasta. Nie odbierając go Janowi Pawłowi II okazujemy brak wsparcia dla licznych ofiar Kościoła Katolickiego.

Nie możemy pozostać obojętni wobec ujawnionych przestępstw. Uważamy, że nasze miasto powinno stać po stronie pokrzywdzonych, w szczególności dzieci, a nie po stronie osób, które odpowiadają za ukrywanie przestępstw seksualnych. Dlatego wzywamy Radę Miasta do odebrania Janowi Pawłowi II Honorowego Obywatelstwa.

Petycję zainicjowali:
Partia Lewica Razem
Czerwona Młodzież OM PPS Zachodniopomorskie
Młodzi Razem Zachodniopomorskie

Szczecin, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2020-11-30 16:44:23 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-11-28 22:02:46 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-11-28 20:24:49 +0100

Zebrano 10 podpisów