Przejdź do treści głównej

Do: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Nie odbierajcie rent osobom niepełnosprawnym!

Apelujemy o normalizację przepisów dotyczących przyznawania stopnia niepełnosprawności, tak aby były bardziej ludzkie!
Komisje lekarskie kierują się najczęściej zasadą, że jeśli osoba może się samodzielnie umyć, ubrać, czy zrobić śniadanie, to niepełnosprawność umiarkowana się nie należy. Skupiają się tylko na problemach z poruszaniem się, a są przecież różne rodzaje niepełnosprawności. Sprawność organizmu może być naruszona przez np. przez chorobę genetyczną czy brak hormonów.
Obecnie przepisy sprawiają że przyznawany jest ewentualnie tylko lekki stopień niepełnosprawności, który praktycznie nic takiej osobie nie daje.
Ogromnym problemem jest sprawa rent. Ludzie ciężko chorzy np. z białaczką, rakiem, stwardnieniem rozsianym, mukowiscydozą są przez komisję „uzdrawiani” - nie dostają rent i pozbawiani są środków do życia.
Apelujemy więc o konkretne zmiany w przepisach dotyczących otrzymywania stopnia niepełnosprawności, aby były mądrze skonstruowane.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Petycja dotyczy problemów osób niepełnosprawnych z otrzymaniem odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, przynależnej w związku z określonym rodzajem niepełnosprawności. Osoby które powinny mieć umiarkowany stopień, nie dostają w ogóle niepełnosprawności i muszą potem walczyć sądownie, aby uzyskać chociaż lekki stopień. Obecnie na komisjach zabiera się nawet umiarkowany stopień niepełnosprawności, bo ,,niepełnosprawny sam siada na krześle”… Nie bierze się pod uwagę tego, co dzieje się w środku organizmu.
Nawet dzieci z chorobami genetycznymi uważane są a zdrowe i samodzielne. Małe dziecko z cukrzycą uznaje się na komisji lekarskiej za samodzielne - zdolne do samodzielnego podania sobie odpowiedniej ilości insuliny i odpowiedniego skomponowania dietetycznego posiłku. Opiekun nie otrzymuje wówczas zasiłku opiekuńczego lub pielęgnacyjnego, mimo że zdrowie i życie dziecka jest zagrożone.

Oczywiście otrzymane do tej pory renty i stopnie niepełnosprawności powinny już zostać bez zmian .

Nowe informacje

2019-04-05 08:39:56 +0200

Zebrano 10 podpisów