Przejdź do treści głównej

Do: Piotr Głowski Prezydent Miasta Piły

Petycja w sprawie złego traktowania zwierząt w schronisku w Pile

Pragniemy zwrócić uwagę na problem bezpańskich, często porzuconych, niechcianych czy katowanych czworonogów.

Domagamy się podjęcia natychmiastowych działań mających na celu poprawienie warunków bytowych zwierząt znajdujących się w pilskim schronisku. Przedstawiona w wielu mediach sytuacja negatywnie wpłynęła na wizerunek naszego miasta i jego mieszkańców. Wielu z nas osobiście podejmowało próby współpracy ze schroniskiem poprzez chęć prowadzenia wolontariatu, a także przekazując liczne datki (setki kilogramów) w postaci m.in. karmy, koców, zabawek, basenów itp. Niestety chęć wolontariatu spotyka się z brakiem akceptacji, a wręcz z niechęcią ze strony kierownictwa placówki oraz władz miasta Piły.
Powyższa sytuacja nie będzie przez nas dłużej akceptowana.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Obecnie w schronisku przebywa od 500 do 700 psów i kotów, które dostarczane są z terenu kilkudziesięciu gmin. Ta ilość z roku na rok znacząco wzrasta - rosną oczywiście dochody właściciela!

Schronisko nie jest przejściowym azylem dla zwierząt, w którym przebywałyby tylko tymczasowo i w którym by o nie dbano. Jest to więzienie dla psów. Psy chore, słabe, starsze siedzą w jednym kojcu po kilka razem. I te są narażone najbardziej na zagryzienie przez silniejsze, dominujące psy, co zdarza się każdego dnia. Psy siedzą w klatkach stłoczone na betonie!

Zwierzęta same nie upomną się o swoje prawa! Oczekujemy podjęcia działań mających na celu poprawienie warunków bytowych podopiecznych schroniska poprzez:

1. Zapewnienie stałej opieki lekarza weterynarii;
2. Prawidłowe żywienie psów – obecnie stosowana karma, to 4% mięsa;
3. Utworzenie niezależnego od właściciela wolontariatu - społecznego nadzoru, aby osoby, które chcą współpracować, mogły w każdej chwili wejść na teren schroniska, również w czasie nieobecności właściciela, a tylko przy obecności pracowników, co dotychczas nie było możliwe;
4. Podjęcie skutecznych działań adopcyjnych oraz promujących tego typu zachowanie - obecnie właściciel firmy nie jest zainteresowany zmianami, gdyż zmniejszy to jego dochody;
5. Udostępnianie wyników kontroli do wiadomości publicznej zgodnie z Ustawą
o dostępie do informacji publicznej;
6. Umożliwienie każdej osobie potencjalnie zainteresowanej adopcją prawa swobodnego wstępu do schroniska w godzinach otwarcia i adoptowania psa, którego sobie wybierze;
7. Wprowadzenie w Pile powszechnego obowiązku sterylizacji, kastracji i czipowania psów.
8. Wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontroli środków publicznych wydanych przez Gminę Piła na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Potrzebujemy Waszego poparcia, Waszych podpisów pod petycją.
Tylko wspólnie możemy wygrać tę walkę z ludzką bezdusznością!

Sposób dostarczania

Podczas konferencji dotyczącej bezdomności zwierząt w Pile.

64-920 Piła

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2018-09-22 22:08:06 +0200

Zebrano 100 podpisów

2018-09-18 20:16:49 +0200

Zebrano 50 podpisów

2018-09-18 13:28:02 +0200

Zebrano 25 podpisów

2018-09-18 07:58:55 +0200

Zebrano 10 podpisów