Przejdź do treści głównej

Do: Pan Rafał Trzaskowski Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Plac Wilsona – Zielone Serce Żoliborza. Petycja do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego

Jako mieszkańcy Warszawy zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta o podjęcie działań w celu rewitalizacji placu Wilsona na podstawie koncepcji przygotowanej przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Plac Wilsona może być miejscem pełnym zieleni, przyjaznym i dostępnym dla wszystkich warszawiaków. Chcemy odzyskać dawny urok placu, spójny z malowniczymi zielonymi uliczkami naszej dzielnicy, parkiem i jego otoczeniem.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Nadrzędną ideą projektu jest stworzenie otwartej przestrzeni miejskiej: przestronnej, a jednocześnie tonącej w zieleni, zapewniającej cień i odpoczynek. Projekt nawiązuje także do sprawdzonego, historycznego wzorca. Wzorca, który odzwierciedla kulturę i historię Żoliborza.

Okolica placu Wilsona odzwierciedla miejski styl życia – są tam restauracje, sklepy, park, szkoły i znakomita komunikacja. Dlatego tak ważne jest, żeby tę wspólną przestrzeń, obecnie zdegradowaną do węzła komunikacyjnego, przywrócić wszystkim – jednak nie w postaci kolejnej betonowej pustyni, lecz zielonego placu, pełnego drzew i krzewów.

Nowa koncepcja zakłada:
- utworzenie ciągów pieszych przez środek placu, tak by główne osie komunikacyjne zostały połączone jak najkrótszą linią;
- przeniesienie całego ruchu samochodów na południową stronę placu. Oznacza to stworzenie skweru przed Kinem Wisła, oddanie powierzchni pod zieleń i udostępnienie środka placu pieszym;
- przeniesienie przystanków autobusowych na wloty/wyloty z placu, czyli bliżej przystanków tramwajowych oraz wejść do metra;
- zwężenie ulic dojazdowych do placu Wilsona: Słowackiego, Mickiewicza i Krasińskiego – w celu ograniczenia tranzytu samochodowego przez tę część Żoliborza oraz z myślą o utworzeniu miejsc parkingowych;
- wytyczenie ścieżek rowerowych, które umożliwią ruch dookoła placu.

Chcemy, żeby nowo otwarta przestrzeń placu Wilsona umożliwiała swobodne przejście przez jego środek, a jednocześnie zapewniała cień i przyjazne otoczenie spotkań w centrum Żoliborza. Nasze rozwiązanie pozwoli także na obecność ogródków restauracyjnych bez zabierania miejsca poruszającym się po placu. Obecnie, w trakcie sezonu trwającego od kwietnia do września, kiedy liczba odwiedzających plac znacznie rośnie, każdy taki ogródek znacząco utrudnia poruszanie się mieszkańcom i odwiedzającym – zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Koncepcja przygotowana społecznie przez Miasto Jest Nasze rozwiązuje ten problem, otwierając jednocześnie nowe możliwości zagospodarowania placu.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta o poparcie dla proponowanych zmian oraz zlecenie konsultacji społecznych wraz ze sporządzeniem szczegółowego projektu realizacji inwestycji.

Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2021-04-16 10:34:07 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2021-04-14 08:53:05 +0200

Zebrano 500 podpisów

2021-04-13 12:39:10 +0200

Zebrano 100 podpisów

2021-04-13 11:40:06 +0200

Zebrano 50 podpisów

2021-04-13 10:55:18 +0200

Zebrano 25 podpisów

2021-04-13 10:38:13 +0200

Zebrano 10 podpisów