Przejdź do treści głównej

Do: Prezydent Miasta Łodzi HANNA ZDANOWSKA

Popieramy wpisanie DĘBÓW JULIANOWSKICH na listę pomników przyrody.

Społeczny Komitet Ochrony Julianowa zwraca się z prośbą do Pani Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej o poparcie wniosku o ustanowienie w Parku Julianowskim zbiorowego pomnika przyrody pod nazwą „DĘBY JULIANOWSKIE”.

W północnej, dzikiej części Parku Julianowskiego rosną 24 bardzo stare dęby. Ich wartość przyrodnicza jest nadzwyczajna - rosną blisko centrum Łodzi a zapewne pamiętają jeszcze czasy dawnych bezkresnych lasów na terenie Łodzi, tzw. Puszczy Łódzkiej. Są cennym dziedzictwem przyrodniczym i świadkiem historii. Powinny jak najdłużej odgrywać dla Łodzi ważną rolę społeczną, przyrodniczą, kulturową i zdrowotną. Wszystkie DĘBY JULIANOWSKIE mają pierścienicę powyżej 300 cm. Rosną blisko siebie, stanowią zwartą grupę. Ich wiek szacujemy na 150 – 300 lat.

Dlatego prosimy Panią Prezydent Hannę Zdanowską o pozytywne ustosunkowanie się do naszej propozycji oraz o poparcie naszego wniosku.

Społeczny Komitet Ochrony Julianowa
i wszystkie osoby wspierające ten postulat

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Uważamy, że ustanowienie pomnika przyrody „Dęby Julianowskie” dla grupy Dębów przyczyni się do zwiększenia czynnej ochrony tego unikatowego fragmentu pozostałości po Puszczy Łódzkiej i zachowania drzew w dobrym stanie dla kolejnych pokoleń łodzian.
Łódź, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2023-04-29 08:09:22 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-04-05 09:41:43 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-04-04 12:53:31 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-04-03 21:13:34 +0200

Zebrano 10 podpisów