Przejdź do treści głównej

Do: władz Uniwersytetu Wrocławskiego

Protest przeciwko polityce władz Uniwersytetu Wrocławskiego

Jesteśmy osobami studiującymi na Uniwersytecie Wrocławskim. Reprezentujemy różne kierunki i tryby studiów, ale to, co nas łączy to sprzeciw wobec polityki uczelni w stosunku do studentek i studentów.

Sprzeciwiamy się powrotowi na uczelnię w momencie, gdy prognozowany jest wzrost liczby zakażeń i zgonów z powodu COVID-19. W naszej ocenie decyzja Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dra hab. Przemysława Wiszewskiego, dotycząca powrotu do stacjonarnego trybu zajęć jest skrajnie nieodpowiedzialna i stwarza poważne zagrożenie zarówno dla studentek i studentów, jak i kadry akademickiej.

Protestujemy przeciwko oburzającej polityce komunikacyjnej prowadzonej przez Dział Komunikacji Uniwersytetu Wrocławskiego, którego pracownicy w mediach społecznościowych publicznie udostępniają słowa sugerujące, że studenci to "lenie, którym zależy tylko na papierku", jednocześnie odbijając krytykę przez pisanie, że "nie ma obowiązku studiowania". W naszej ocenie takie zachowanie urąga wszelkim standardom, które powinny panować na uczelni.

W związku z powyższym domagamy się:
1) Zmiany Zarządzenia nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. i ustanowienia zajęć w trybie zdalnym do końca semestru zimowego.

2) Przeprosin wystosowanych przez Dział Komunikacji Uniwersytetu Wrocławskiego za publiczne obrażanie studentek i studentów uczelni.

3) Zwiększenia udziału osób studenckich w procesie podejmowania decyzji dotyczących organizacji nauki na uczelni.

Adam Kudyba, student II roku politologii
Szymon Korgol, student I roku zarządzania projektami społecznymi
Aleksandra Skrzypek, studentka II roku politologii
Paweł Sołtys, student I roku etnologii i antropologii kulturowej

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Zależy nam na bezpieczeństwie osób zarówno studiujących, jak i prowadzących zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim.
Nie podoba nam się również traktowanie nas w sposób protekcjonalny przez osoby odpowiedzialne za uczelnianą komunikację. Walczymy wreszcie o to, aby Uniwersytet był prawdziwie demokratyczną i charakteryzującą się obustronnym szacunkiem wspólnotą.

Wrocław, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-01-09 11:07:14 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2022-01-08 14:24:55 +0100

Zebrano 500 podpisów

2022-01-08 11:49:29 +0100

Zebrano 100 podpisów

2022-01-08 10:14:28 +0100

Zebrano 50 podpisów

2022-01-08 00:09:42 +0100

Zebrano 25 podpisów

2022-01-07 23:35:58 +0100

Zebrano 10 podpisów