Przejdź do treści głównej

Do: Rafał Trzaskowski - Prezydent miasta stołecznego Warszawy

Ratujmy bazarek i wschodnią Halę Mirowską!

Szanowny Panie Prezydencie!

My, niżej podpisani mieszkańcy Warszawy, apelujemy do Pana o anulowanie pierwszego etapu postępowania prowadzonego przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego, który wykona remont, a następnie zajmie się zarządzaniem wschodnią Halą Mirowską (tzw. Halą Gwardii) oraz terenami przyległymi, w tym popularnym wśród mieszkańców targowiskiem.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Wspomniany przetarg ma na celu przekazanie publicznego terenu, w tym targowiska oraz Hali Gwardii, na nawet 30 lat w prywatne ręce. Naszym zdaniem działania prywatnego inwestora obarczone są wysokim ryzykiem.

Po pierwsze, cały proces, mimo że mamy do czynienia z terenem miejskim, dzieje się bez konsultacji z mieszkańcami. Wniosek w sprawie konsultacji społecznych na temat przyszłości Hali Gwardii został złożony do Ratusza na początku br., ale został odrzucony. Zachodzi więc poważna obawa, iż sposób zagospodarowania terenu publicznego nie będzie tożsamy z rozwiązaniem preferowanym przez większość mieszkańców. Uważamy, że w celu zapobiegnięcia temu, miasto powinno najpierw skonsultować się z mieszkańcami, a następnie przeprowadzić cały proces rewitalizacji tak, aby uwzględnić ich potrzeby.

Po drugie, hale targowe i bazary nie są przedsięwzięciami czysto komercyjnymi. Rozumiemy przez to, że z opłat pobieranych od handlujących można pokryć bieżące wydatki, ale nie wystarczą one na wielomilionowe inwestycje, a taka właśnie jest potrzebna w celu przeprowadzenia generalnego remontu zabytkowej Hali Gwardii. W związku z tym główny ciężar finansowy powinno w tym wypadku wziąć na siebie miasto. Nawet jeśli zajmie to wiele lat i remont będzie robiony etapami, to jest to lepsze rozwiązanie dla mieszkańców, niż gdyby miał to robić prywatny inwestor. W tym drugim przypadku nieuchronny jest wzrost cen, zmiana funkcji i prawdopodobna zmiana charakteru miejsca w bardziej komercyjne i mniej dostępne dla mieszkańców, czego przykładem jest zrewitalizowana w ostatnich latach śródmiejska Hala Koszyki , czyli miejsce ekskluzywne, dostępnego tylko dla wybranych. Istnieje również poważne ryzyko przekształcenia lub likwidacji bazaru - miejsca gdzie dziesiątki tysięcy warszawiaków zaopatrują się w świeże produkty.

Wreszcie obecna forma przetargu ma nieprzejrzysty charakter oraz brak w nim jest narzędzi zabezpieczających interes mieszkańców. W dokumentacji brakuje wskazań, jakie są kryteria wyboru operatora oraz które dokładnie nieruchomości są oferowane podmiotowi prywatnemu. Wszystkie kluczowe kwestie, łącznie z przyszłą funkcją, mają być dopiero wyłonione w drodze niejawnych negocjacji, bez wzięcia pod uwagę potrzeb i opinii mieszkańców. Nie uwzględniono jakichkolwiek środków, które mogłyby uchronić obiekt przed gentryfikacją, czyli np. limitu wysokości opłaty za mkw. powierzchni handlowej. Podsumowując, postępowanie przetargowe ma antyspołeczny charakter i jego jedynym celem jest zaspokojenie prywatnych interesów oferentów nastawionych tylko i wyłącznie na zysk.

Biorąc pod uwagę powyższe ryzyka, zwracamy się do Pana z prośbą o wysłuchanie głosu mieszkańców i podjęcie działania w interesie mieszkańców, a nie deweloperów. Mieszkańcy mają prawo do tego, by miejskie obiekty – targowisko i wschodnia Hala Mirowska – były dla nich dostępne.

Z poważaniem
Mieszkańcy Warszawy

Warsaw, Poland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-12-01 08:11:20 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2021-02-04 07:37:50 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2020-11-14 22:09:11 +0100

Zebrano 500 podpisów

2020-10-21 18:06:56 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-10-21 09:43:29 +0200

Zebrano 50 podpisów

2020-10-20 18:12:04 +0200

Zebrano 25 podpisów

2020-10-20 15:51:23 +0200

Zebrano 10 podpisów