Przejdź do treści głównej

Do: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Nadleśnictwa Miękinia, Burmistrza Gminy Miękinia Jana Grzegorczyna i Radnych Gminy Miękinia

Ratujmy Las Mrozowski!

1. Żądamy formalnego uznania zwiększonej funkcji społecznej lasu i wprowadzenie Zarządzenia Lasów Państwowych nr 58 z dnia 5 lipca 2022 roku, dotyczącego lasów o zwiększonej funkcji społecznej.
W ramach tego oczekujemy:
- zaprzestania cięć przy głównych drogach oraz szlakach pieszych i rowerowych, aby nie niszczyć ich struktury i walorów krajobrazowych,
- utrzymania oznaczonych tras pieszych i rowerowych w stanie nadającym się do ich całorocznego użytkowania i pełnej przejezdności oraz przechodniości,
- ochrony i objęcia szczególną opieką wskazanych przez mieszkańców miejsc i ścieżek leśnych ważnych ze względu na ich funkcję komunikacyjną i walory krajobrazowo-turystyczne, uwzględniając również drogi wymagające naprawy lub poprawy.
2. Oczekujemy wstrzymania wycinek na czas rozmów z Nadleśnictwem Miękinia.
3. Żądamy obniżenia średniego pozysku drewna przynajmniej o połowę w stosunku do poprzedniego Planu Urządzenia Lasu na tym obszarze.
4. Żądamy odstąpienia od wycinek wielkopowierzchniowych.
5. Oczekujemy przywrócenia w trybie pilnym zniszczonych ciężkim sprzętem szlaków turystycznych i dróg rowerowych do stanu umożliwiającego swobodne z nich korzystanie.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Jako mieszkańcy Gminy Miękinia, Aglomeracji Wrocławskiej i okolicznych miejscowości oraz osoby odwiedzające i wspierające Las Mrozowski jesteśmy bardzo zaniepokojeni działaniami Nadleśnictwa Miękinia przeprowadzanymi na terenie lasu położonego pomiędzy miejscowościami Brzezina, Brzezinka Średzka, Wilkostów, Wojnowice, Mrozów, Żurawiniec w Gminie Miękinia, w ramach Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwo Miękinia na lata 2022-2031.

Z dnia na dzień znikają kolejne fragmentu naszego lasu!

Jesteśmy szczególnie poruszeni całkowitą wycinką drzew w pododdziale 71a, która miała miejsce w drugiej połowie lutego br. Zniszczyła ona dotychczasowe walory krajobrazowe tego obszaru, których odtworzenie NIE nastąpi podczas życia obecnych mieszkańców, co oznacza, że nie będą mogli oni w pełni korzystać z funkcji społecznej i ochronnej lasu.

Wycinki zaplanowane w ramach obecnego PULu oznaczają zniknięcie dużych połaci leśnych na terenach, które pełnią bardzo ważną rolę społeczną, rekreacyjną i turystyczną dla mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości oraz osób przyjezdnych z Aglomeracji Wrocławskiej i Województwa Dolnośląskiego, szukających wypoczynku i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.

W lesie wytyczone są szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz Droga Św. Jakuba. Znajduje się tam również szlak prowadzący do atrakcyjnego turystycznie historycznego Zamku na Wodzie w Wojnowicach.

Z lasu korzystają wszystkie grupy wiekowe, chodząc na spacery i wycieczki, bądź uprawiając różne sporty i aktywności umożliwiające rekonwalescencję i poprawę zdrowia. Jest on również popularny wśród grzybiarzy.
Bardzo ważnym aspektem dla mieszkańców jest również funkcja komunikacyjna lasu umożliwiająca przemieszczanie się między miejscowościami.

Wielu z nas osiedliło się w miejscowościach znajdujących się przy tym lesie
ze względu na jego walory krajobrazowe, bliską obecność przyrody i możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, ceniąc zdrowy klimat oraz atrakcje przyrodniczo-turystyczne jakie oferuje Gmina Miękinia.

Jako wspólnota mieszkańców Gminy Miękinia oraz pozostałych czynnych użytkowników Lasu Mrozowskiego chcemy aktywnie uczestniczyć w jego kształtowaniu i ochronie, szczególnie w zakresie wielkości i formy planowanych wycinek na jego terenie.

Nasz las ma status prawny lasu ochronnego Aglomeracji Wrocławskiej, który według obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony.

Znika nasz krajobraz, nasze otoczenie, nasza mała ojczyzna, część naszej kultury i naszego życia!

Dlatego nie zgadzamy się na wielkopowierzchniowe wycinki i niszczenie naszego wspólnego dobra oraz miejsca odpoczynku i regeneracji.

Bądźcie z nami i podpiszcie petycję! Razem możemy więcej!

Z serca dziękujemy!

Komitet społeczny
Ratujmy Las Mrozowski
[email protected]
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090292549620
55-330 Mrozów, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2023-03-03 19:42:32 +0100

Zebrano 1,000 podpisów

2023-03-03 14:34:33 +0100

Zebrano 500 podpisów

2023-03-03 10:20:39 +0100

Zebrano 100 podpisów

2023-03-03 09:43:21 +0100

Zebrano 50 podpisów

2023-03-03 09:25:01 +0100

Zebrano 25 podpisów

2023-03-03 09:14:33 +0100

Zebrano 10 podpisów