Przejdź do treści głównej

Do: Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki, Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek, Prezes Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. – Mikołaj Wild, Członek Zarządu CPK – Patryk Felment, Członek Zarządu CPK – Radosław Kantak

Ratujmy Pojezierze Palowickie!

Żądamy zaprzestania dewastacji cennego przyrodniczo Pojezierza Palowickiego w województwie śląskim – regionie, w którym szczególnie należy dbać o każdy centymetr nienaruszonej natury oraz wycofania się z projektu budowy kolei szybkich prędkości w ramach inwestycji rządowej Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Oczekujemy deklaracji ze strony Rządu RP gwarantującej zachowanie w stanie nienaruszonym ZIELONYCH PŁUC Śląska – Pojezierza Palowickiego oraz zmianę projektowanych tras kolejowych.

Cierpimy na deficyt miejsc przyrodniczo cennych, powoli staje się to dla nas dobro luksusowe! Coraz częściej obserwujemy wokół nas wyrastającą betonową dżunglę! Problem szczególnie dotyczy mieszkanek i mieszkańców Górnego Śląska. Tymczasem – gdy mamy według świata nauki niespełna 10 lat by nie doprowadzić do nieodwracalnej destabilizacji systemu klimatycznego – planowane są w Polsce wielomiliardowe inwestycje CPK dotyczące infrastruktury lotniczej, drogowej oraz KOLEJOWEJ dopuszczające możliwość prowadzenia dróg ekspresowych i tras kolejowych przez tereny parków krajobrazowych, bagna, mokradła, stawy, jeziora i inne cenne przyrodniczo obszary.

Ratujmy Pojezierze Palowickie! NIE dla CPK!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Nie potrzebujemy bezsensownej inwestycji, która zniszczy uroczy zakątek Górnego Śląska – położony na północ od Żor, na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Sosnowe lasy przeglądają się tutaj w licznych stawach hodowlanych, które powstały przed laty w dolinie Jesionki, prawego dopływu Rudy. Miejsce to obfituje w rośliny i zwierzęta chronione, a turystom udostępniono je licznymi szlakami pieszymi, rowerowymi i narciarskimi.

Już teraz musimy mierzyć się ze skutkami i zagrożeniami zmian klimatu. Przy utrzymującym się wysokim poziomie emisji gazów cieplarnianych, około 15 milionów ludzi w Polsce doświadczy do końca wieku niedoborów wody. Problemy z dostępnością wody pitnej, niszczycielskie susze i ekstremalne zjawiska pogodowe to nie scenariusz filmu, ale realna (niestety) przyszłość.

Obecna zmiana klimatu stanowi zagrożenie dla dobrobytu człowieka i ekosystemów na Ziemi. A dalsze opóźnianie globalnie skoordynowanych działań na rzecz adaptacji i zmniejszania emisji może być katastrofalne w skutkach.

Przy utrzymującym się poziomie emisji gazów cieplarnianych, do 2050 roku liczba osób umierających rocznie z powodu upałów wzrośnie w Polsce trzykrotnie: z około 1 tys. do ponad 3 tys. osób rocznie.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych mogłaby złagodzić skutki tej tendencji.

Oczekujemy stanowczych i jednoznacznych działań Rządu RP na rzecz klimatu i ochrony takich terenów jak Pojezierze Palowickie. Żądamy natychmiastowego zaprzestania niszczenia cennego przyrodniczo terenu oraz zmianę projektowanych tras kolejowych w ramach CPK, które zdewastują, zniszczą i całkowicie zlikwidują Pojezierze.

Sposób dostarczania

Apel z podpisami dostarczony zostanie osobiście w formie papierowej oraz drogą mailową do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie, siedziby Zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny przy Al. Jerozolimskich 142B w Warszawie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach.

Dodatkowo apel wraz z podpisami w wersji elektronicznej (mailowo) wysłany zostanie do mediów regionalnych i ogólnopolskich, posłów i posłanek na Sejm RP.

Unnamed Road, 44-240, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Nowe informacje

2022-05-06 10:12:39 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2022-04-24 20:50:04 +0200

Zebrano 500 podpisów

2022-04-22 08:11:08 +0200

Zebrano 100 podpisów

2022-04-21 21:58:41 +0200

Zebrano 50 podpisów

2022-04-21 20:29:54 +0200

Zebrano 25 podpisów

2022-04-21 16:30:51 +0200

Zebrano 10 podpisów